Ledige stillinger i Hof Kommune

Miljøterapeut - Botiltak for enslige mindreårige flyktninger 

Miljøterapeut

Hof kommune driver et botiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM). Dette er et døgnbemannet bofellesskap. Tiltaket ligger under Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid. I denne virksomheten ligger også tjenester i bolig og miljøtjenester til personer med kognitiv reduksjon. Virksomheten har også et psykisk helse- og rusteam.  Virksomheten har en overordnet leder. Boligene har egen tjenesteleder.

Det arbeides for å gi ungdommene en god start på livet i et nytt land hvor de kan fullføre grunnskole, videregående skole eller annen yrkeskvalifiserende opplæring og ta del i samfunnet som selvstendige individer.

Tiltakets visjon: " Å bidra til at ungdommene har en god fysisk og psykisk helse og at de får et godt og fullverdig liv." 

I bofellesskapet vil det bo inntil 5 gutter i alderen 12-15 år. Bofellesskapet er ungdommenes hjem og primære omsorgsbase. Det er derfor vår ambisjon at fellesskapet skal drives innenfor rammene av å være et hjem.

Vi søker nå etter en dyktig miljøterapeut til 85% stilling.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre daglige aktiviteter sammen med ungdommen
 • Fagansvar og primærkontakt-ansvar
 • Samarbeid med barneverntjenesten
 • Veiledning av ansatte i tjenesten
 • Bistå i den daglige driften av boligen
 • Støtte opp under bofellesskapets målsettinger og aktiviteter
 • Leksehjelp
 • Samarbeid med verge, veiledere, skole og andre relevante instanser
 • Koordinering/ledelse av ansvarsgruppemøter og ansvar for Individuell Plan.
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe

 

Du må ha:

 • Relevant høyskoleutdanning
 • Erfaring fra/ og interesse for arbeid med mennesker, og god evne til å knytte kontakt med og ivareta gode voksen-relasjoner med ungdommer
 • Evne til å tåle ungdomsprotester og avvisningsstrategier uten å miste sin voksne autoritet
 • Et sterkt faglig engasjement
 • Evne til å stå i utfordringer og bidra til å finne løsninger
 • Godt humør, evne til å være åpen og raus
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å stå trygg i krevende situasjoner og til å ta beslutninger
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Vi søker deg som er trygg på deg selv, fornuftig, positiv, tydelig, lojal og praktisk og har gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling. Overfor ungdommene i huset skal du være en motiverende og engasjert voksenperson som finner gode løsninger sammen med andre, men som også stoler på deg selv og vet å sette fornuftige grenser.

Vi tilbyr et givende arbeid og utfordrende oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø med fokus på fag og samhold. Kommunen har gode personalordninger. Arbeidstid vil være etter fastsatt turnus med arbeid hver 4. helg.

Søkere vil bli vurdert i forhold til relevant utdanning, personlig egnethet, referanser og tiltakets behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål fremvises ved eventuelt intervju. Tilsetting for øvrig skjer i samsvar med gjeldende regelverk.

Godkjent politiattest i henhold til barnevernloven og tuberkuloseerklæring må legges fram før tilsetting i stillingen.

Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Stillingen er ledig fra d.d.

Søknadsfrist 28.11.16

Søknad må sendes elektronisk : 
https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/77

Kontaktpersoner:
Ida Berg, Tjenesteleder Tlf. 40912702
Henriette Pande, Virksomhetsleder Tlf. 40912896
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom