Ledige stillinger i Hof Kommune

Tilkallingsvikarer og støttekontakter - Psykisk helse og miljøarbeid

Kokk - (55,86 % fast)  - Veset bo- og aktivitetssenter

Helsefagarbeider (14% fast)/ Ringevikarer / Sommervikarer - Hjemmesykepleien


Sykepleier natt / 50 % vikariat - Veset bo- og aktivitetssenter

 

 

  

Sykepleier natt

Det er ledig stilling som sykepleier i Hof kommune fra 01.07.17. Arbeidsstedet er for tiden på Veset bo- og aktivitetssenter, med arbeid hver 4. helg.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl B
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for kommunens samlede tjeneste på natt. 
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre ved behov.
 • Observere, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta beboernes behov.
 • Legemiddelhåndtering etter gjeldene regler og lovverk.
 • Bidra til undervisning og opplæring av kollegaer ved behov.
 • Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Stabil og pliktoppfyllende
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv i en sin arbeidsdag
 • Engasjement og interesse for faget geriatri og demens

 

 

Vi kan tilby:

 • Engasjerte kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass med stort faglig fokus.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver  
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP

  

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til tjenesteleder for institusjonsbasert omsorg, Monica S. Kristoffersen, telefon 33 09 51 03 / 40912895 e-post: monica.skytte.kristoffersen@hof.kommune.no

Godkjent politiattest må fremvises før ansettelse.

Søknadsfrist: 01.05.17

Tiltredelse: 01.07.17  

 Søknad sendes elektronisk til: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/92  

 

Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.Helsefagarbeider / tilkallingsvikarer / sommervikarer innen hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien i Hof kommune i Vestfold har ledig fast helgestilling, ca 14 % 3. hver helg for hjelpepleier/helsefagarbeider. Stillingen er ledig fra 01.06.17. Det er også behov for flere tilkallingsvikarer for helsefagarbeidere, sykepleiere eller elever/studenter innen helsefag.


Arbeidsoppgaver

 • Yte bistand og veiledning til brukere og pårørende
 • Observasjon og vurdering av brukers situasjon
 • Dokumentasjon i pasientjournalsystemet Gerica. Hof benytter mobil pleie
 • Samarbeid med øvrige ansatte
 • Forefallende oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier med autorisasjon, eventuelt elever/studenter innenfor helsefag
 • Evne til å arbeide selvstendig men med gode samarbeidsevner
 • Faglig interesse og vilje til å lære, og sette seg inn i nødvendig kunnskap
 • Ansvarsfull, pliktoppfyllende og ærlig
 • God ordenssans
 • Førerkort kl B
 • Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Personlig egnethet tillegges vekt
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Hyggelige kollegaer, et bra arbeidsmiljø og oversiktlige forhold
 • God fagdekning
 • Hof kommune benytter Gerica, PPS og Compilo 
 • Lønn etter fastsatte avtaler


Arbeidssted: Hjemmesykepleien i Hof kommune
 
Kontaktinfo:
For ytterligere spørsmål ta kontakt med virksomhetsleder i hjemmebasert omsorg, Gro Nordanger telefon 33095102/97052940 eller mail: gro.nordanger@hof.kommune.no

 

Alle må fremvise gyldig politiattest før ansettelse.
 
Søknadsfrist: 23.04.17

Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/94


Veset bo- og aktivitetssenter – ledig stilling som kokk 

Kokk 55,86 % stilling, st. kode 7517 – arbeid 3. hver helg, fast stilling, ledig fra 01.07.17. 

Ønskede kvalifikasjoner kokk:

 • Fagbrev som kokk, men søkere med relevant arbeidserfaring vil også bli vurdert.  

 

Oppgaver for stillingen:

 • Produksjon av all mat til sykehjemmet samt middag til innbyggere med enkeltvedtak for matombringing.
 • Følge rutiner og prosedyrer som ivaretar de lovmessige krav til internkontroll og kvalitetsarbeid.
 • Bidra til å lage kvalitetsmat med gode råvarer for å ivareta den enkeltes ernæringsbehov.
 • Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø.
 • Holde seg faglig oppdatert.

 

Personlige egenskaper:

 • Høye faglige standarder
 • Selvstendig og fleksibel
 • God ordenssans

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Medlemskap i KLP pensjonsordning.
 • Godt arbeidsmiljø.

 

Søknadsfrist: 01.05.17

 

Søknad sendes elektronisk til  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/95

 

 


Nærmere opplysninger for stillingene fås ved henvendelse til:

Monica Skytte Kristoffersen, Tjenesteleder institusjon tlf 33 09 51 03 / 409 12 895

Tilkallingsvikarer og støttekontakter

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid består av miljøtjenester til personer med kognitiv reduksjon, psykisk helse- og rusteam samt botiltak for enslige mindreårige flyktninger. Virksomheten har en overordnet leder og boligene har egen tjenesteleder.

Ønsker du å arbeide i sommer, og også bli en del av vår vikarstab?

Boligtjenestene søker nå etter tilkallingsvikarer til virksomhetens boliger. Vi søker også etter personer som ønsker å være støttekontakt for aktuelle brukere av virksomhetens tjenester.

 

Du må ha:

 • Interesse for arbeid på tvers i virksomheten
 • Interesse for arbeid både med unge og eldre med ulik bakgrunn og ulike behov
 • Ønske om å utvikle deg både personlig og profesjonelt
 • Erfaring fra/ og interesse for arbeid med mennesker
 • Evne til å stå i utfordringer og bidra til å finne løsninger
 • Godt humør, evne til å være åpen, raus og rolig
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å stå trygg i krevende situasjoner og til å ta beslutninger
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Vi søker deg som er trygg på deg selv, fornuftig, positiv, tydelig, lojal og praktisk og har gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling. Du må ha et avklart forhold til deg selv og egne reaksjonsmønstre. Personer med relevant kunnskap oppfordres til å søke.

Vi tilbyr et meningsfullt arbeid i et meget godt arbeidsmiljø med fokus på fag og samhold. Kommunen har gode personalordninger. Søkere vil bli vurdert i forhold til relevant kunnskap og/eller erfaring, personlig egnethet, referanser og tiltakets behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål fremvises ved eventuelt intervju. Tilsetting for øvrig skjer i samsvar med gjeldende regelverk.

Vikarer deltar i virksomhetens veiledningsgruppe. Aktuelle vikarer må fremlegge gyldig politiattest.

Støttekontakter tilbys individuell veiledning i psykisk helsetjeneste.

Søknadsfrist 01.05.17

Søknad må sendes digitalt til: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/96

Kontaktperson:
Lise Firing, Fagansvarlig miljøarbeidertjenesten Tlf. 92890044
Henriette Pande, Virksomhetsleder Tlf. 40912896

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom