Ledige stillinger i Hof Kommune

Korpsdirigent / messinglærer  - Nord-Jarlsberg kulturskole

Undervisning i Fiolin - Nord-Jarlsberg kulturskole

Spesialpedagog - Hof barnehage 

Miljøarbeiderer og / tilkallingsvikarer - Botiltak for enslige mindreårige flyktninger

100% stilling som korpsdirigent/messinglærer

Ett års vikariat fra 08.05.17 (Foreldrepermisjon)

Ramnes & Røråstoppen Skolekorps (Alle nivåer): 32,5 % stilling
Undervisning aspirant, junior-og hovedkorps på torsdagskvelder. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

Våle Skolekorps (Aspirantdirigent): 9 % stilling
Undervisning torsdager i SFO- tid. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

Kulturskolelærer i messinginstrumenter: 58,5 % stilling
Stillingen omfatter undervisning på trompet/kornett, horn, trombone og euphonium/tuba. Undervisning i Re og Hof.

Det er i utgangspunktet ønskelig å ansette en person i 100% stilling som dekker korpsdireksjon og messinglærerstillingen. Dersom man ikke finner aktuelle kandidater til en 100% stilling, kan man vurdere å dele stillingene.

 

Arbeidsoppgaver, korpsdireksjon:

 • Direksjon og undervisning i grupper
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret
 • Rekrutteringsarbeid

Arbeidsoppgaver, messinglærer:

 • Undervisning på alle messinginstrumenter, individuelt og i grupper
 • Undervisning av både nybegynnere og viderekomne elever
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med dirigent for aktuelt korps
 • Rekrutteringsarbeid 
   

Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team
 • Dirigenten må kunne samarbeide med korpsets styre om å nå de målene som korpset setter.
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

 Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling
 • Korps i vekst

 Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 20.02.2017

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge tlf 98241180 e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/78


Årsvikariat i Fiolin i 35% stilling skoleåret 2017/18. (med forbehold om justering av varighet)

Hof Kommune er vertskommune for interkommunal kulturskole for Re, Holmestrand og Hof. Skolen er en av de største kulturskolene i Vestfold med ca 420 elevplasser og 25 ansatte.

Arbeidsoppgaver:

• Undervisning i fiolin

• Konsertvirksomhet og samspillprosjekter

• Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

•   Primært kreves relevant musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå. 
    God realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse.

•   Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team. 

•   Den som ansettes må ha gode ferdigheter på instrumentet, gode kommunikasjons- og
    samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

Vi kan tilby:

• Et spennende miljø

• En kulturskole i utvikling

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 20.02.2017

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge 98241180

e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/79


Spesialpedagog i Hof barnehage

Om stillingen:
Hof barnehage søker spesialpedagog i 100 % stilling fom. 01.03.17
Stillingen innebærer spesialpedagogisk tilrettelegging / arbeid med barn i alder 0 – 6 år.

Krav til stillingsinnehaver:
* Krav om relevant høyskoleutdannelse
* Erfaring fra spesialpedagogisk tilrettelegging
* Kjennskap til og erfaring i bruk av ASK (PODD-bok og håndtegn)
* Veiledningskompetanse er en fordel, men ikke et krav

Arbeidsoppgaver:
* Arbeide etter vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn
* Veiledning av foresatte og personale i barnehagen
* Nært samarbeid med eksterne instanser

Personlige egenskaper:
* Tålmodighet og godt humør
* Arbeide strukturert og selvstendig, samt skape forutsigbarhet for barn, foresatte og personale
* Gode holdninger
* Personlig egnethet
* Fleksibilitet

Vi tilbyr:
* Godt arbeidsmiljø og høy trivselfaktor
* Høy faglig kompetanse

Hof kommune har pensjonsordning i KLP. For øvrig gjleder de til enhver tid fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldene ovenenkomster og reglementer.

Politiattest:
Godkjent politiattest må framvises før ansettelse

Søknadsfrist:
27.01.17

Søknad må sendes elektronisk til: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/80Miljøarbeidere og / tilkallingsvikarer i botiltak for enslige midreårige flyktninger

Hof kommune driver et botiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM). Dette er et døgnbemannet bofellesskap. Tiltaket ligger under Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid. I denne virksomheten ligger også tjenester i bolig og miljøtjenester til personer med kognitiv reduksjon. Virksomheten har også et psykisk helse- og rusteam.  Virksomheten har en overordnet leder. Boligene har egen tjenesteleder.

Det arbeides for å gi ungdommene en god start på livet i et nytt land hvor de kan fullføre grunnskole, videregående skole eller annen yrkeskvalifiserende opplæring og ta del i samfunnet som selvstendige individer.

Tiltakets visjon: " Å bidra til at ungdommene har en god fysisk og psykisk helse og at de får et godt og fullverdig liv." 

I bofellesskapet vil det bo inntil 5 gutter i alderen 12-15 år. Bofellesskapet er ungdommenes hjem og primære omsorgsbase. Det er derfor vår ambisjon at fellesskapet skal drives innenfor rammene av å være et hjem.

Vi søker nå etter dyktige miljøarbeidere til en 20,77% midlertidig stilling med mulighet for forlegelse, og også flere vikarer for tilkalling/ferie.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre daglige aktiviteter sammen med ungdommen
 • Bistå i den daglige driften av boligen
 • Støtte opp under bofellesskapets målsettinger og aktiviteter
 • Leksehjelp
 • Samarbeid med verge, veiledere, skole og andre relevante instanser ved behov
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe

Du må ha:

 • Relevant utdanning eller arbeidserfaring
 • Erfaring fra/ og interesse for arbeid med mennesker, og god evne til å knytte kontakt med og ivareta gode voksen-relasjoner med ungdommer
 • Evne til å tåle ungdomsprotester og avvisningsstrategier uten å miste sin voksne autoritet
 • Et sterkt faglig engasjement
 • Evne til å stå i utfordringer og bidra til å finne løsninger
 • Godt humør, evne til å være åpen og raus
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å stå trygg i krevende situasjoner og til å ta beslutninger
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Vi søker deg som er trygg på deg selv, fornuftig, positiv, tydelig, lojal og praktisk og har gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling. Overfor ungdommene i huset skal du være en motiverende og engasjert voksenperson som finner gode løsninger sammen med andre, men som også stoler på deg selv og vet å sette fornuftige grenser.

Vi tilbyr et givende arbeid og utfordrende oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø med fokus på fag og samhold. Kommunen har gode personalordninger. Arbeidstid vil være etter fastsatt turnus med arbeid hver 4. helg.

Søkere vil bli vurdert i forhold til relevant utdanning, personlig egnethet, referanser og tiltakets behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål fremvises ved eventuelt intervju. Tilsetting for øvrig skjer i samsvar med gjeldende regelverk.

Godkjent politiattest i henhold til barnevernloven og tuberkuloseerklæring må legges fram før tilsetting i stillingen.

Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Stillingen er ledig fra 15.02.17

Søknadsfrist 25.01.17

Kontaktpersoner:

Ida Berg, Tjenesteleder Tlf. 40912702

Henriette Pande, Virksomhetsleder Tlf. 40912896

Søknad må sendes elektronisk:  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/81
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom