Ledige stillinger i Hof Kommune

Ledige stillinger i Hof kommune

Sommerjobb - Driftsavdelingen


Helsefagarbeider/assistent
- Vestbo 1 & 2

Kulturskolelærere - Nord-Jarlsberg kulturskole

 

   

Kulturskolelærere

Korpsdirigenter i Re: 36% fast stilling fra 01.08.15

Ramnes & Røråstoppen Skolekorps (Alle nivåer): 27 % fast stilling

Undervisning junior-og hovedkorps på torsdagskvelder samt aspirantkorps en annen ukedag etter avtale. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

Våle Skolekorps (Aspirantdirigent): 9 % fast stilling

Undervisning torsdager i SFO- tid. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

 

Kulturskolelærer i messinginstrumenter: 64-74 % fast stilling fra 01.08.15

Stillingen omfatter undervisning på trompet/kornett, horn, trombone og euphonium/tuba. Undervisning i Re og Holmestrand.

 Det er i utgangspunktet ønskelig å ansette en person i 100% stilling som dekker korpsdireksjon og store deler av messinglærerstillingen. Den resterende delen av messinglærerstillingen vil i så fall bli løst internt. Dersom man ikke finner aktuelle kandidater til en 100% stilling, kan man vurdere å dele stillingene.

 Arbeidsoppgaver, korpsdireksjon:

 • Direksjon og undervisning i grupper
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret
 • Rekrutteringsarbeid

 Arbeidsoppgaver, messinglærer:

 • Undervisning på alle messinginstrumenter, individuelt og i grupper
 • Undervisning av både nybegynnere og viderekomne elever
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med dirigent for aktuelt korps
 • Rekrutteringsarbeid

 Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team
 • Dirigenten må kunne samarbeide med korpsets styre om å nå de målene som korpset setter.
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

 Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling
 • Korps i vekst

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 25.03.2015

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge tlf 33059543 eller 98241180 e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 15/230  Helsefagarbeider/ assistent –22,30 % fast stilling – hver 2. helg


Tjenester til utviklingshemmede under Tvungen omsorg i Hof kommune.Bofellesskapet yter heldøgnstjenester for 2 voksne menn med utviklingshemming.Målet vårt er at brukerne skal få et faglig godt tilbud tilpasset etter behov og brukernes egne ressurser.Vi har som målsetting å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, myndiggjortemedarbeidere. 

Kvalifikasjoner

 • Personer med bred og relevant erfaring fra fagområdet
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Kandidat må ha førerkort klasse B.
 • Utvidet politiattest av nyere dato kreves for ansettelse.

Personlige egenskaper

       * Høye etiske og standarder og gode holdninger
       * Selvstendig og fleksibel
       * Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningelinjer
       * God ordenssans
       * Engasjement og interesse for faget
       * God samarbeidsevne


Oppgaver

 • Oppfølging av beboere tilknyttet Vestbo 1 og 2
 • Sørge for at det blir utført forsvarlige tjenester i henhold til kommunens regelverk
 • Dokumentasjonsoppgaver
 • Faglig oppdatering
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • 22,30 % stilling
 • Lønn etter avtale
 • Godt miljø med fokus på fag og trivsel
 • Arbeidstid: turnus

Tiltredelse:

Stillingen er ledig fra ca. 01.04.15

Utvidet søknadsfrist: 18.03.15

Kontaktperson:
Grete Bu Jonassen 33095761 / 91559793

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 15/287

 

 

Sommerjobb – Teknisk sektor 2015 

I forbindelse med driftsavdelingens ferieavvikling sommeren 2015, har vi behov for noen sommervikarer i fra ultimo juni tom. medio august.  Arbeidet består i hovedsak av maling, beising, plenklipping og annet forefallende arbeid.

Det er fint om du har førerkort for bil kl. BE. samt har kjennskap til nærområder i Hof kommune. 

Ønsker du sommerjobb, du sende elektronisk søknad der det angis tidsrom (dato fra og til) for ønsket arbeidsperiode. Personer som kan arbeide hele perioden foretrekkes. 

Har du spørsmål om dette kan du henvende deg til Hof kommune -
driftsavdelingen v/Harald Tunstrøm e-post harald.tunstrom@hof.kommune.no  

Søknadsfrist: 01.04.15 

Tilsetting og avlønning skjer etter gjeldende avtaler og regler.

Søknaden sendes kun elektronisk: https://e-skjema.no/hof  stillingsnr.  15/385
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet