Ledige stillinger i Hof Kommune

Sykepleier 1 - Veset bo- og aktivietetssenter


Prosjektleder - Jernverket Eidsfoss 


 

Prosjektleder

I Hof kommune, ved sørenden av innsjøen Eikern, ligger kulturmiljøet etter Jernverket Eidsfoss. Jernverket ble etablert i 1697 og var særlig kjent for ovnsproduksjon helt frem til 1960.  Mange har arbeidet for å ivareta, dokumentere og formidle denne unike industrihistorien de siste 3-4 tiårene. Dette har vært og er basert på mye frivillighet og faglig kompetanse. I samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS og lokale aktører startes nå et steds- og attraksjonsutviklingsprosjekt.

Prosjektformål: Det skal opprettes et utviklingsprosjekt som skal organiseres effektivt og med nødvendig gjennomføringskraft. Gjennom dette utviklingsarbeidet skal det skapes grunnlag for et bærekraftig og dynamisk lokalsamfunn med kulturhistorie, reiseliv, håndverksvirksomhet / kulturbasert næring og arrangementer som bærebjelker. 

Målsetting: Bevare, utvikle og formidle Jernverket Eidsfos som et unikt og levende industrihistorisk miljø hvor folk bor og virker.


Til å være «den sentrale motoren» i dette spennende utviklingsarbeidet ønsker vi snarest mulig å tilknytte oss en kreativ og kompetent

prosjektleder 

Det er ledig stilling som prosjektleder i 100% stilling, ved kulturmiljøet Jernverket Eidsfoss. Hof kommune er arbeidsgiver. Prosjekteiere: Hof kommune, Vestfoldmuseene IKS og Vestfold fylkeskommune. Samhandling med lokale stiftelser og frivillighet. Prosjektperiode: frem til juni 2019, med mulighet for forlengelse.  

Hovedoppgaver / -ansvar:
Koordinere, ivareta, utvikle og formidle det unike industrihistoriske kulturmiljøet Jernverket Eidsfoss. Økonomistyring og resultatansvar. Ansvar for koordinering og gjennomføring av driftsoppgaver og utviklingsprosjekter. Markedsføring, kommunikasjon og reiselivsarbeid. Planlegging, saksforberedelse og iverksetting av Styringsgruppas vedtak. Utvikling av attraksjoner. Utvikle og delta i nettverk som er relevante.    

Utdanning:
Relevant høgskole- / universitetsutdanning, fortrinnsvis på masternivå / hovedfag. Relevant fagutdanning kan for eksempel være innenfor kulturvern / kulturhistorie, kommunikasjon, reiseliv, markedsføring, arkitektur. 

Erfaring:
Bred erfaring fra prosjektledelse, gjerne i samarbeid med private, frivillige og offentlige aktører. Erfaring med økonomi, administrasjon, IKT og sosiale medier. Kjennskap til offentlig forvaltning.    
Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Eks.:
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Må være selvstendig, målrettet og strukturert
Evne til å begeistre og engasjere
Er lagspiller og trives med samhandling
Tenker helhetlig og strategisk.

 Ytterligere informasjon ved kontakt til: Styringsgruppas leder, Nils Anker, tlf. +4741519374, epost: nils.anker@vestfoldmuseene.no . Eller til Styringsgruppas sekretær, Gert Olav Green, tlf. +4797680330, epost: gert.olav.green@hof.kommune.no .

Ansettelse skjer iht. gjeldende lønns- og arbeidsvilkår, og i samsvar med overenskomster reglementer og lover. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Søkerlisten er offentlig.     Det forutsettes bruk av egen bil i tjenesten. Attester og vitnemål innsendes til intervju.

Utvidet søknadsfrist: 29.05.2016. Søknad sendes elektronisk https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/49

 

Fast stilling 100 % som sykepleier 1 i Hof kommune.

Stillingen har sitt hovedarbeidssted på Veset bo- og aktivitetssenter, og med arbeid hver 3. helg i hjemmebasert omsorg. Stillingen er nyopprettet, og det vil derfor være store muligheter for påvirkning for rette person. Stillingen er ledig pr. dags dato.

Kvalifikasjoner:

-          Norsk autorisasjon som sykepleier
-          Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
-          Førerkort kl B
-          Det er ønskelig med videreutdanning innen geriatri eller demens, men ingen krav
-          Erfaring og interesse for geriatri og demens
-          Selvstendig og fleksibel
-          Gode samarbeidsevner
-          Personlig egnethet vektlegges

 

Hovedarbeidsoppgaver/ansvarsområde:

-          Faglig ansvarlig for den samlede sykepleietjenesten i egen avdeling
-          Sørge for at det arbeides målrettet og faglig etter gjeldene regelverk og rutiner.
-          Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre etter behov.
-          Observere, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta beboernes fysiske,
            psykiske, sosiale og åndelige behov.
-          Legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk og rutiner.
-          Bidra til undervisning og opplæring av kollegaer ved behov.
-          Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø.

 

Vi kan tilby:

-          En arbeidsplass med stort faglig fokus
-          En avdeling i utvikling, hvor den rette har stor mulighet til påvirkning
-          Et godt arbeidsmiljø
-          Lønn etter avtale
-          Medlemskap i KLP


Kontaktperson:

Virksomhetsleder – Gilda Bjørnsson, tlf. 40 91 28 95

 

Søknadsfrist  17.06.16

 

Søknaden sendes digitalt:  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/59

 

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom