Ledige stillinger i Hof Kommune

Ledige stillinger i Hof kommune

Sommervikarer - Driftsavdelingen

Kulturskolelærere
(Visuell kunst/band/gitar/korpsdirigent) - Nord-Jarlsberg kulturskole

 Sommervikarer - Helse og omsorg

 

 

 

 

 Sommervikarer 2014 - Helse og omsorg

Sektor for helse-og omsorg søker etter sommervikarer til hjemmetjenesten, sykehjem, boliger, og fengselshelsetjenesten.

Informasjon  
Sektor for helse-og omsorg har behov for sommervikarer slik at alle ansatte skal få avviklet en velfortjent sommerferie. Vi har flere faste vikarer, men har også behov for nye.

Informasjon om stillingen
Det er behov for sommervikarer i hjemmetjenesten, sykehjem, boligtjenesten og fengselshelsetjenesten. Vi trenger sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter.

Alle får opplæring på det aktuelle arbeidsstedet.
Arbeidsoppgaver i helse-og omsorg innebærer pasientkontakt med veiledning og/eller stell og hjelp til personlig pleie, medisinhåndtering etter kvalifikasjoner, hjelp i forbindelse med måltider, aktivisering og sosial kontakt.

Lønn etter fastsatte avtaler. Oppstart etter avtale.
Hovedperioden for ferieavvikling strekker seg fra uke 27-33.
Alle må kunne fremvise vandelsattest.

Kvalifikasjoner

Søkere med relevant utdanning vil bli foretrukket, men har du erfaring og er skikket for arbeidet er du velkommen til å søke.
Dersom du søker jobb i hjemmetjenesten må du ha førerkort.

Kontaktinformasjon 

Arbeidssted:     Kontaktperson: Telefon:
Springvannsløkka, bolig  Helga Skaug     33058990/90891682
Vestbo, bolig  Grethe Bu Jonassen 33095761/91559793
Hjemmetjenesten/praktisk bistand Gro Nordanger 33059691/97052940
Sykehjemmet Gro Nordanger  33059691/97052940
Fengselshelsetjeneste  Gro Nordanger 33059691/97052940Søknaden må sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 14/355 
Marker på søknaden i hvilken avdeling du kan tenke deg å jobbe.

Søknadsfrist 27. april 2014.Kulturskolelærere_

Kulturskolelærer i visuell kunst
Re: 15% fast stilling fra 01.08.14.

Kulturskolelærer i band/el- gitar/bass- gitar
Holmestrand og Hof: 20 - 25% fast stilling fra 01.08.14.

Korpsdirigenter i Holmestrand og Re
Holmestrand og Botne Skolekorps: Inntil 29% vikariat 01.08.14 – 31.12.15
Våle Skolekorps: Inntil 28,5% fast stilling fra 01.08.14
Begge korpsdirigentstillingene inneholder aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps, men stillingene kan deles. Dersom stillingene deles, er det mulig at den totale stillingsstørrelsen pr korps må justeres opp. Undervisning hovedsakelig torsdager. Tilsetting i samarbeid med korpsenes styrer.

Arbeidsoppgaver kulturskolelærere visuell kunst og band:
• Undervisning
• Band/el- gitar/el- bass: Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
• Visuell kunst: Utstillinger
• Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

Arbeidsoppgaver korpsdirigenter:
• Direksjon og undervisning i grupper
• Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
• Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret
• Rekrutteringsarbeid

Kvalifikasjoner:
• Kunstfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
• Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i
  team
• Korpsdirigenter må kunne samarbeide med korpsets styre om å nå de målene
   som korpset setter
• Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons-
   og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

Vi kan tilby:
• Et spennende miljø
• En kulturskole i utvikling
• Korps i vekst


Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.
Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 10.05.2014
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Rektor Torild Rosenvinge tlf 33059543 eller 98241180
e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof 
ref stillingsnr 14/684

Vennligst spesifiser hvilken stilling det søkes.


Sommerjobb – Teknisk sektor 2014

I forbindelse med driftsavdelingens ferieavvikling sommeren 2014, har vi behov for noen få sommervikarer i fra ultimo juni tom. medio august.  Arbeidet består i hovedsak av maling, beising, plenklipping og annet forefallende arbeid.

Det er fint om du har førerkort for bil kl. BE.

Ønsker du sommerjobb, må du sende elektronisk søknad der det angis tidsrom (dato fra og til) for ønsket arbeidsperiode. Personer som kan arbeide hele perioden foretrekkes.

Har du spørsmål om dette kan du henvende deg til Hof kommune -
TLM  v/Harald Tunstrøm tlf. 950 24801 eller e-post harald.tunstrom@hof.kommune.no 

Søknadsfrist: 05.05.14

Tilsetting og avlønning skjer etter gjeldende avtaler og regler.

Søknaden sendes kun elektronisk: https://e-skjema.no/hof  stillingsnr.  14/468

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet