Ledige stillinger i Hof Kommune

Sykepleier - Hjemmesykepleien

Sykepleier - Veset bo- og aktivitetssenter

Miljøarbeidere i bolig - Springvannsløkka boligstiftelse

Vernepleier i bolig - Springvannsløkka boligstiftelse

Miljøarbeider for enslige midreårige flykninger - Miljørettet helsevern

 

  

 


 Miljøarbeidere i bolig -  helgestillinger

Hof er en trivelig bygdekommune med et rikt kulturliv, severdigheter, flott natur, hyggelige mennesker og god service. Kommunen har en meget sentral beliggenhet nord i Vestfold og med grense mot Buskerud. Det bor ca 3100 innbyggere i Hof.

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid betjener en variert brukergruppe:

Vi gir heldøgns omsorg til personer med kognitiv reduksjon- og/eller psykiske lidelser.

Vi tilbyr tjenester til personer som har behov for boveiledning og annen relevant hjelp slik at den enkelte i størst mulig grad blir i stand til å mestre egen hverdag. Brukermedvirkning vektlegges sterkt i tjenesten.

Det tilbys samtaler og gruppetilbud i virksomhetens psykisk helse- og rusteam.  I tillegg har vi etablert et dagsentertilbud.

Vi etablerer i disse dager et botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Det legges vekt på at virksomheten samarbeider på tvers av våre ulike tjenestetilbud for å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid til det beste for våre brukere.

 

Helse- og omsorgstjenester, virksomhet psykisk helse og miljøarbeid har nå 2 ledige helgestillinger som miljøarbeidere i bolig.

Disse stillingene er knyttet til den delen av virksomheten som arbeider med personer som har kognitiv reduksjon og/eller psykiske lidelser.

Stilling: Fast

Arbeid hver 3.helg.

En av helgestillingene er ledig omgående. Den andre er ledig fra 01.10.16

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant fagutdanning. Studenter innen relevante fagområder er velkomne til å søke
 • Personlig egnethet tillegges vesentlig vekt
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som har kognitiv reduksjon og/eller psykiske lidelser er en fordel
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å utvikle seg både personlig og faglig
 • Ønske om å arbeide med målgruppen

Personlige egenskaper:

 • Høye etiske standarder og gode holdninger
 • Selvstendighet og fleksibilitet
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans
 • Engasjement og interesse for faget 

Oppgaver:

 • Arbeid med personer som får oppfølging med heldøgns omsorg
 • Boveiledning
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe
 • Medansvar for primærkontakt-oppgaver og deltakelse i ansvarsgrupper
 • Samarbeid med hjelpeapparatet
 • Kontakt med pårørende
 • Sørge for at det blir utført forsvarlige tjenester i henhold til kommunens regelverk.
 • Dokumentasjonsoppgaver

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer og et meget godt arbeidsmiljø
 • En oversiktlig kommune under utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Muligheter til å utvikle seg faglig og profesjonelt
 • Lønn etter avtale 

Politiattest av nyere dato kreves for ansettelse.

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Gerica benyttes som dokumentasjonsverktøy. I tillegg benyttes Compilo.

Vakter og ressursstyring skjer via Visma webportal. 

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Søknadsfrist:  24.08.16.

Kontaktperson for stillingen: Virksomhetsleder Henriette Pande Tlf. 40912896

Søknad må sendes elektronisk til  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/64

 

 

VERNEPLEIER - Springvannsløkka

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid betjener en variert brukergruppe:

Vi gir heldøgns omsorg til personer med kognitiv reduksjon- og/eller psykiske lidelser.

Vi tilbyr tjenester til personer som har behov for boveiledning og annen relevant hjelp slik at den enkelte i størst mulig grad blir i stand til å mestre egen hverdag. Brukermedvirkning vektlegges sterkt i tjenesten.

Det tilbys samtaler og gruppetilbud i virksomhetens psykisk helse- og rusteam.  I tillegg har vi etablert et dagsentertilbud.

Vi etablerer i disse dager også et botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Det legges vekt på at virksomheten samarbeider på tvers av våre ulike tjenestetilbud for å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid til det beste for våre brukere.

 

Helse- og omsorgstjenester, virksomhet psykisk helse og miljøarbeid har nå ledig stilling som vernepleier i bolig.

Stillingen er knyttet til den delen av virksomheten som arbeider med personer som har kognitiv reduksjon og/eller psykiske lidelser.

Midlertidig stilling for et år.

Med mulighet for forlengelse/ mulighet for fast tiltredelse ved vikariatets utløp

100% i turnus dag/kveld med arbeid hver 3.helg

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.10.2016

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert vernepleier
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å utvikle seg både personlig og faglig
 • Erfaring med, og kunnskap om arbeid med kap.9 

 

Personlige egenskaper:

 • Høy etisk standard og gode holdninger
 • Selvstendighet og fleksibilitet
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • God ordenssans
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement og interesse for faget
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 

 

Oppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid med fokus på brukermedvirkning
 • Ha oversikt og ansvar for miljøarbeidet som gjøres i tjenesten
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe
 • Veiledning av øvrig miljøpersonell
 • Koordinering av primær-team og daglig drift i boligen
 • Ansvar for fag- og oppfølgingsplaner
 • Oppfølging av rutiner for kvalitetssikring i tjenesten
 • Tett samarbeid med hjelpeapparatet
 • Kontakt med pårørende
 • Sørge for at det blir utført forsvarlige tjenester i henhold til gjeldende regelverk.
 • Dokumentasjonsoppgaver 

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En oversiktlig kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale 

Politiattest av nyere dato kreves for ansettelse.

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Gerica benyttes som dokumentasjonsverktøy. I tillegg benyttes Kvalitetslosen.

Vakter og ressursstyring skjer via Visma webportal. 

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Søknadsfrist: 24.08.16

Kontaktpersoner for stillingen:

Virksomhetsleder psykisk helse og miljøarbeid, Henriette Pande
Tlf. 40912896

 

Søknad må sendes elektronisk til   https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/65

 

 Nattevakt i botiltak for enslige mindreårige flyktninger

Hof er en trivelig bygdekommune med et rikt kulturliv, severdigheter, flott natur, hyggelige mennesker og god service. Kommunen har en meget sentral beliggenhet nord i Vestfold og med grense mot Buskerud. Det bor ca 3100 innbyggere i Hof.

 

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid betjener en variert brukergruppe:

Vi gir heldøgns omsorg til personer med kognitiv reduksjon- og/eller psykiske lidelser.

Vi tilbyr tjenester til personer som har behov for boveiledning og annen relevant hjelp slik at den enkelte i størst mulig grad blir i stand til å mestre egen hverdag. Brukermedvirkning vektlegges sterkt i tjenesten.

Det tilbys samtaler og gruppetilbud i virksomhetens psykisk helse- og rusteam.  I tillegg har vi etablert et dagsentertilbud.

Det legges vekt på at virksomheten samarbeider på tvers av våre ulike tjenestetilbud for å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid til det beste for våre brukere.

Hof kommune oppretter nå et botiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM). Dette skal være et døgnbemannet bofellesskap. Tiltaket ligger under Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid. Virksomheten har egen overordnet leder, mens boligene har egen leder.

Det arbeides for å gi ungdommene en god start på livet i et nytt land hvor de kan fullføre grunnskole, videregående skole eller annen yrkeskvalifiserende opplæring og ta del i samfunnet som selvstendige individer.

Tiltakets visjon: " Å bidra til at ungdommene har en god fysisk og psykisk helse og at de får et godt og fullverdig liv." 

I bofellesskapet vil 5 gutter i alderen 12-15 år bo sammen. Bofellesskapet blir ungdommenes hjem og primære omsorgsbase. Det er derfor vår ambisjon at fellesskapet skal drives innenfor rammene av å være et hjem.

Vi søker nå etter en dyktig miljøarbeider som kan være med på dette arbeidet.

Stilling: 48 %

Arbeidstid: Natt

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Praktiske arbeidsoppgaver knyttet til boligen
 • Dokumentasjonsarbeid
 • Støtte opp under bofellesskapets målsettinger og aktiviteter
 • Være en trygg voksenperson for ungdommen
 • Koordinering/ledelse av ansvarsgruppemøter og ansvar for Individuell Plan.
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Fagutdanning som er relevant for arbeidsoppgavene
 • Erfaring fra/ og interesse for arbeid med mennesker, og god evne til å knytte kontakt med og ivareta gode voksen-relasjoner med ungdommer.
 • God relasjonell kompetanse
 • Interesse for arbeid med målgruppen
 • Tåle ungdomsprotester og avvisningsstrategier uten å miste sin voksne autoritet
 • Ha et sterkt faglig engasjement og du må trives med faglige utfordringer
 • Du må ha godt humør, og evne til å være åpen og raus.
 • Inneha en god gjennomføringsevne
 • Evne til å stå trygg i krevende situasjoner og ta beslutninger
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Vi søker deg som er trygg på deg selv, fornuftig, positiv, tydelig, lojal og praktisk og har gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling. Overfor ungdommene i huset skal du være en motiverende og engasjert voksenperson som finner gode løsninger sammen med andre, men som også stoler på deg selv og vet å sette fornuftige grenser.

Vi tilbyr et givende arbeid og utfordrende oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø med fokus på fag og samhold. Kommunen har gode personalordninger. Arbeidstid vil være etter fastsatt turnus.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, referanser og tiltakets behov. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål fremvises ved eventuelt intervju. Tilsetting for øvrig skjer i samsvar med gjeldende regelverk.

Godkjent politiattest i henhold til barnevernloven, og eventuelt tuberkuloseerklæring må legges fram før tilsetting i stillingen.

Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 24.08.16. Tiltredelsesmulighet: fra 01.09.16

 

Kontaktperson:

Henriette  Pande

Virksomhetsleder psykisk helse og miljøarbeid tlf. 40912896

Søknad må sendes elektronisk - https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/66

 

Sykepleier

Det er ledig stilling som sykepleier i Hof kommune fra dags dato. Arbeidsstedet er for tiden på Veset bo- og aktivitetssenter.

 

Sykepleier st kode 7174 i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingsstørrelse 50%.

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl B
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Stabil og pliktoppfyllende
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv i en travel hverdag
 • Engasjement og interesse for faget geriatri og demens

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for tjenesten på dag og kveld
 • Primæransvar for pasienter – kunne bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav
 • Dokumentasjon 
 • Samarbeide med fastleger, ergo/fysio, sykehus, pårørende, apotek, delta i ansvarsgruppemøte m.m
 • Faglig oppdatering – sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester
 • Veilede studenter/elever/nyansatte/kollegaer ut i fra erfaring og kompetanse
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Vi kan tilby:

 • Engasjerte kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Oversiktlige forhold
 • Spennende arbeidsoppgaver  
 • Lønn etter avtale

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til tjenesteleder for institusjonsbasert omsorg, Monica S. Kristoffersen, telefon 33 09 51 03 / 40912895 e-post: monica.skytte.kristoffersen@hof.kommune.no

 

Søknadsfrist: 18.09.16

Tiltredelse: 01.10.16   

 Søknad sendes elektronisk til: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/67

 Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

 

Sykepleier - hjemmesykepleien

 Hjemmesykepleien i Hof er en svært hyggelig arbeidsplass med engasjerte ansatte og god sykepleierdekning. Det samarbeides tett med sykehjem, dagsenter, fysioterapeut, ergoterapeut og kreftkoordinator. 

Vi har nå et ledig vikariat i hjemmesykepleien frem til oktober 2017.

Sykepleier st kode 7174 i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingsstørrelse 80 %.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl B

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Stabil og pliktoppfyllende
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • Evne til å samarbeide med egen og andre yrkesgrupper
 • God ordenssans og evne til å prioritere og lede deg selv i en travel hverdag
 • Engasjement og interesse for faget og pasientgruppene i hjemmesykepleien
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for egne pasienter – sørge for at pasientene følges opp etter avdelingens retningslinjer
 • Dokumentasjon 
 • Kontakt med pårørende
 • Delta på ansvarsgruppemøter o.a.
 • Samarbeide med fastleger, ergo/fysio, sykehus, sykehjem, apotek, m.m
 • Faglig oppdatering – sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester
 • Veilede studenter/elever/nyansatte/kollegaer ut i fra erfaring og kompetanse
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Vi kan tilby:

 • Engasjerte kollegaer og et veldig hyggelig arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Oversiktlige forhold
 • Lønn etter gjeldende tariff530

Hjemmesykepleien i Hof bruker Gerica og Mobil Pleie. I tillegg benyttes PPS og Compilo.  

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende overenskomster og reglementer.

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til 1å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til tjenesteleder for hjemmebasert omsorg, Gro Nordanger, telefon 33 09 51 02 / 97 05 29 40 e-post: gro.nordanger@hof.kommune.no

Søknadsfrist: 4.9.2016

Tiltredelse: Ledig fra 1. oktober 2016

Varighet: 1.10.2017 

Søknad må sendes elektronisk til  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/68

 

Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysingen.
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom