Ledige stillinger i Hof Kommune

Ledige stillinger i Hof kommune

Tjenesteleder - Veset bo- og aktivitetssenter, institusjon

Prosjektleder - Jernverket Eidsfoss

Miljøarbeider / sommervikarer - Psykisk helse

Sykepleiere - Veset bo- og aktivitetssenter

Kulturskolelærer - Klarinett / saksofon

Sommerjobb - Driftsavdelingen

Korpsdirigent - Våle skolekorps

Kulturskolelærere - Slagverk og piano

 


 

Kulturskolelærer i slagverk

20% fast stilling. Ønsket undervisningsdag: onsdager.

Kulturskolelærer i piano

25% fast stilling. Ønsket undervisningsdag: mandager/tirsdager.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team. 
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge. Det forutsettes at den som tilsettes har gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk.

 

Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling

 

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

 

Søknadsfrist: 05.05.2016

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge tlf 98241180

e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk vedr. slagverk til  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/40

Søknad sendes elektronisk vedr. piano til  

 https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/41

 

 

 

Ledig stilling som korpsdirigent i Våle Skolekorps

23% fast stilling fra 01.08.16

Stillingen inneholder juniorkorps og hovedkorps. Undervisning hovedsakelig torsdager. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre. Korpset ønsker på sikt å øke stillingen dersom rekrutteringen fortsetter å være god.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Direksjon og undervisning i grupper
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret og instrumentallærerne
 • Rekrutteringsarbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå
 • Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team.
 • Korpsdirigenten må kunne samarbeide med korpsets styre om å nå de målene som korpset setter.
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge. Det forutsettes at den som tilsettes har gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk.

 

Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling
 • Korps i vekst

 

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

 

Søknadsfrist: 05.05.2016

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge 98241180

e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad må sendes elektronisk til  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/42


Sommerjobb 2016 - Driftsavdelingen

I forbindelse med driftsavdelingens ferieavvikling sommeren 2016, har vi behov for noen sommervikarer i fra ultimo juni tom. medio august.  Arbeidet består i hovedsak av maling, beisning, plenklipping og annet forefallende arbeid.  


Det er fint om du har førerkort for bil kl. BE. samt har kjennskap til nærområder i Hof kommune.  

 

Ønsker du sommerjobb, du sende elektronisk søknad der det angis tidsrom (dato fra og til) for ønsket arbeidsperiode. Personer som kan arbeide hele perioden foretrekkes.

 

Har du spørsmål om dette kan du henvende deg til Hof kommune -
driftsavdelingen v/Harald Tunstrøm e-post harald.tunstrom@hof.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 06.05.16

 

Tilsetting og avlønning skjer etter gjeldende avtaler og regler.  


Søknaden sendes kun elektronisk:  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/43

 

Kulturskolelærer i klarinett / saksofon

20% fast stilling. Ønsket undervisningsdag: onsdager. Tiltredelse 01.08.16.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team. 
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge. Det forutsettes at den som tilsettes har gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk.

 

Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling

 

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 05.05.2016

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge tlf 98241180

e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisktil: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/44

Sykepleiere - fast og vikariat

 

Ledig fast stilling som sykepleier ca. 47 % natt i Hof kommune fra 01.09.16.
Ledig  svangerskapsvikariat fra oktober 2016 i ca. 1 år som sykepleier ca. 47 % natt.

Arbeidsstedet er for tiden på Veset bo- og aktivitetssenter.

Søknadsfrist: 10.05.16

Kvalifikasjoner:

* Norsk autorisasjon som sykepleier

* Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

*  Førerkort kl B

*  Erfaring og interesse for geriatri og demens

*  Selvstendig og fleksibel

*  Gode samarbeidsevner

*  Personlig egnethet vektlegges

 

Hovedarbeidsoppgaver/ansvarsområde:

* Sykepleierfaglig ansvar for kommunens samlede sykepleietjeneste på natt.

* Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre etter behov.

* Observere, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta beboernes

  fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

* Legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk og rutiner.

* Bidra til undervisning og opplæring av kollegaer ved behov.

* Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø.

 

Vi kan tilby:

* Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

* En arbeidsplass med stort faglig fokus

* Et godt arbeidsmiljø

* Lønnes direkte etter 10 års ansiennitet

* Medlemskap i KLP

 

For nærmere opplysninger:

Virksomhetsleder Gilda Bjørnson 33 09 51 09 eller 409 12 895

 

Søknad sendes elektronisk til:

Fast stilling -  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/45


Vikar stilling - https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/46

 

Miljøarbeider / sommervikarer

Helse- og omsorgstjenester, virksomhet psykisk helse og miljøarbeid har nå behov for vikarer / miljøarbeidere i bolig:

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning innen helsefag eller relevant erfaring fra fagområdet
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som har kognitiv reduksjon og/eller psykiske lidelser
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å utvikle seg både personlig og faglig

 

Personlige egenskaper:

 • Høye etiske standarder og gode holdninger
 • Selvstendighet og fleksibilitet
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans
 • Engasjement og interesse for faget
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Oppgaver:

 • Arbeid med personer som får oppfølging med heldøgns omsorg
 • Boveiledning
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe
 • Tett samarbeid med hjelpeapparatet
 • Kontakt med pårørende
 • Sørge for at det blir utført forsvarlige tjenester i henhold til kommunens regelverk.
 • Dokumentasjonsoppgaver

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer og et meget godt arbeidsmiljø
 • En oversiktlig kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Muligheter til å utvikle seg faglig og profesjonelt
 • Lønn etter avtale

 

Politiattest av nyere dato kreves for ansettelse.

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Gerica benyttes som dokumentasjonsverktøy. I tillegg benyttes Compilo.

Vakter og ressursstyring skjer via Visma webportal.

 

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Søknadsfrist: 01.05.16

Kontaktpersoner for stillingen:

Virksomhetsleder Henriette Pande

Tlf. 40912896

Fagansvarlig vernepleier i virksomhet boliger, Ida Berg

Tlf. 40912702

 

Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/47

 

 

Prosjektleder

I Hof kommune, ved sørenden av innsjøen Eikern, ligger kulturmiljøet etter Jernverket Eidsfoss. Jernverket ble etablert i 1697 og var særlig kjent for ovnsproduksjon helt frem til 1960.  Mange har arbeidet for å ivareta, dokumentere og formidle denne unike industrihistorien de siste 3-4 tiårene. Dette har vært og er basert på mye frivillighet og faglig kompetanse. I samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS og lokale aktører startes nå et steds- og attraksjonsutviklingsprosjekt.

Prosjektformål: Det skal opprettes et utviklingsprosjekt som skal organiseres effektivt og med nødvendig gjennomføringskraft. Gjennom dette utviklingsarbeidet skal det skapes grunnlag for et bærekraftig og dynamisk lokalsamfunn med kulturhistorie, reiseliv, håndverksvirksomhet / kulturbasert næring og arrangementer som bærebjelker. 

Målsetting: Bevare, utvikle og formidle Jernverket Eidsfos som et unikt og levende industrihistorisk miljø hvor folk bor og virker.


Til å være «den sentrale motoren» i dette spennende utviklingsarbeidet ønsker vi snarest mulig å tilknytte oss en kreativ og kompetent

prosjektleder 

Det er ledig stilling som prosjektleder i 100% stilling, ved kulturmiljøet Jernverket Eidsfoss. Hof kommune er arbeidsgiver. Prosjekteiere: Hof kommune, Vestfoldmuseene IKS og Vestfold fylkeskommune. Samhandling med lokale stiftelser og frivillighet. Prosjektperiode: frem til juni 2019, med mulighet for forlengelse.  

Hovedoppgaver / -ansvar:
Koordinere, ivareta, utvikle og formidle det unike industrihistoriske kulturmiljøet Jernverket Eidsfoss. Økonomistyring og resultatansvar. Ansvar for koordinering og gjennomføring av driftsoppgaver og utviklingsprosjekter. Markedsføring, kommunikasjon og reiselivsarbeid. Planlegging, saksforberedelse og iverksetting av Styringsgruppas vedtak. Utvikling av attraksjoner. Utvikle og delta i nettverk som er relevante.    

Utdanning:
Relevant høgskole- / universitetsutdanning, fortrinnsvis på masternivå / hovedfag. Relevant fagutdanning kan for eksempel være innenfor kulturvern / kulturhistorie, kommunikasjon, reiseliv, markedsføring, arkitektur. 

Erfaring:
Bred erfaring fra prosjektledelse, gjerne i samarbeid med private, frivillige og offentlige aktører. Erfaring med økonomi, administrasjon, IKT og sosiale medier. Kjennskap til offentlig forvaltning.    
Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Eks.:
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Må være selvstendig, målrettet og strukturert
Evne til å begeistre og engasjere
Er lagspiller og trives med samhandling
Tenker helhetlig og strategisk.

 Ytterligere informasjon ved kontakt til: Styringsgruppas leder, Nils Anker, tlf. +4741519374, epost: nils.anker@vestfoldmuseene.no . Eller til Styringsgruppas sekretær, Gert Olav Green, tlf. +4797680330, epost: gert.olav.green@hof.kommune.no .

Ansettelse skjer iht. gjeldende lønns- og arbeidsvilkår, og i samsvar med overenskomster reglementer og lover. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Søkerlisten er offentlig.     Det forutsettes bruk av egen bil i tjenesten. Attester og vitnemål innsendes til intervju. Søknadsfrist: 15.05.2016. Søknad sendes elektronisk https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/49

 

Tjenesteleder 

Veset bo- og aktivitetssenter består av 3 institusjonsavdelinger, en omsorgsbolig og base for hjemmebasert omsorg. Det er p.t. ledig stilling som tjenesteleder for institusjonsbasert omsorg i 100 % fast stilling.

Veset bo- og aktivitetssenter flyttet inn i nye lokaler for 5 år siden. Tilbakemelding fra beboere og pårørende er at lokalene er trivelige og godt tilrettelagt for tjenesten. Vår sansehage er lett å benytte for de som ønsker dette.

Hof og Holmestrand kommune blir en kommune fra 01.01.18 og i den forbindelse er det et spennende arbeid i forhold til kommunesammenslåing som foregår, og hvor tjenestene skal samordnes.

Hovedarbeidsoppgaver:
Arbeidet består i å administrere og koordinere driften av avdelingene med hovedfokus på fag og etikk, personalledelse og økonomi. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for tjenesteleder.

Vi søker en faglig dyktig tjenesteleder som har følgende kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Formell lederutdanning
 • Økonomiforståelse
 • Gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Bred praksiserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet

Helhetstenkning vektlegges i organisasjonen, og samarbeid med leder for hjemmetjenesten er viktig.

Vi søker en beslutningsdyktig, strukturert og resultatorientert tjenesteleder som har interesse for faglig utvikling, er nytenkende og har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Vi vektlegger engasjement, fleksibilitet, evne til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø, selvstendighet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og et bevisst forhold til ledelse.

Egen bil må kunne disponeres i tjenesten. Reiseutgifter dekkes etter statens reiseregulativ.

Kommunen har avtale om inkluderende arbeidsliv.

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale

Stillingskode: 7451 Leder

Hof kommune har 6 måneders prøvetid

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende overenskomster og reglementer.

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til helse- og omsorgssjef Barbro Akerheim

Søknadsfrist: 12.05.16

Tiltredelse: Snarest

Søknad må sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/50

Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysingen.
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom