Ledige stillinger i Hof Kommune

Ledige stillinger i Hof kommune

Sykepleiere - Institusjonsbaserte tjenester

Kulturskolelærere - Nord-Jarlsberg kulturskole

Kulturskolelærere
(Visuell kunst/band/gitar/korpsdirigent) - Nord-Jarlsberg kulturskole

Vernepleier - Helse og omsorg

 Leder - Springvannsløkka

 Sommervikarer - Helse og omsorg

 

 

 

 

 Sommervikarer 2014 - Helse og omsorg

Sektor for helse-og omsorg søker etter sommervikarer til hjemmetjenesten, sykehjem, boliger, og fengselshelsetjenesten.

Informasjon  
Sektor for helse-og omsorg har behov for sommervikarer slik at alle ansatte skal få avviklet en velfortjent sommerferie. Vi har flere faste vikarer, men har også behov for nye.

Informasjon om stillingen
Det er behov for sommervikarer i hjemmetjenesten, sykehjem, boligtjenesten og fengselshelsetjenesten. Vi trenger sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter.

Alle får opplæring på det aktuelle arbeidsstedet.
Arbeidsoppgaver i helse-og omsorg innebærer pasientkontakt med veiledning og/eller stell og hjelp til personlig pleie, medisinhåndtering etter kvalifikasjoner, hjelp i forbindelse med måltider, aktivisering og sosial kontakt.

Lønn etter fastsatte avtaler. Oppstart etter avtale.
Hovedperioden for ferieavvikling strekker seg fra uke 27-33.
Alle må kunne fremvise vandelsattest.

Kvalifikasjoner

Søkere med relevant utdanning vil bli foretrukket, men har du erfaring og er skikket for arbeidet er du velkommen til å søke.
Dersom du søker jobb i hjemmetjenesten må du ha førerkort.

Kontaktinformasjon 

Arbeidssted:     Kontaktperson: Telefon:
Springvannsløkka, bolig  Helga Skaug     33058990/90891682
Vestbo, bolig  Grethe Bu Jonassen 33095761/91559793
Hjemmetjenesten/praktisk bistand Gro Nordanger 33059691/97052940
Sykehjemmet Gro Nordanger  33059691/97052940
Fengselshelsetjeneste  Gro Nordanger 33059691/97052940Søknaden må sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 14/355 
Marker på søknaden i hvilken avdeling du kan tenke deg å jobbe.

Søknadsfrist 27. april 2014.


Vernepleier

Tjenester til utviklingshemmede i Hof kommune er en enhet med 1 bofellesskap, eksternt tiltak, samt tjenester til personer som bor alene.

Vi har som målsetting å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, myndiggjorte medarbeidere. Vi ønsker å utvikle tjenesten i forhold til boveiledning, og målrettet oppfølging av de med behov som bor i egen bolig slik at de kan fortsette å bo i egen bolig.

Bofellesskapet yter heldøgnstjenester for yngre og eldre personer med utviklingshemming. Ulik aldersgruppe, diagnoser og funksjonsnivå gir spennende og faglige utfordringer i vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver
• Direkte, målrettet miljøarbeid med fokus på brukermedvirkning
• Ha overordnet oversikt over brukere man er fagansvarlig for
• Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av brukeraktiviteter
• Oppfølging av rutiner for kvalitetssikring av tjenesten
• Gi veiledning, delta på tverrfaglig samarbeid, være IP-ansvarlig for
   enkeltbrukere
• Bidra til et godt samarbeid med våre samarbeidsparter
• Praktiske arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper
• Du er ansvarsbevisst, fleksibel, initiativrik, selvstendig og åpen, men også
   målbevisst, strukturert, og resultatorientert.
• Du har gode samarbeidsevner, du liker å bygge et godt arbeidsmiljø og er en
   god lagspiller.
• Du har tydelige etiske og faglige holdninger
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvalifikasjoner
• Vernepleier med autorisasjon.
• Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og / eller autisme er
  en forutsetning.
• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
• Gode datakunnskaper.
• Kandidat må ha førerkort klasse B.
• Politiattest av nyere dato kreves for ansettelse.

Vi tilbyr
• 100 % fast stilling
• Lønn etter avtale
• Godt miljø med fokus på fag og trivsel
• Arbeidstid: turnus

Tiltredelse:
Snarest

Søknadsfrist:
06.04.14

Kontaktperson:
Henriette Pande Sagdalen  Tlf 40912896

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 14/578

Leder Springvannsløkka

Leder i tjenester for utviklingshemmede og mennesker med spesielle behov i Hof kommune.

Tjenester til utviklingshemmede i Hof kommune er en enhet med 1 bofellesskap, eksternt tiltak, samt tjenester til personer som bor alene.

Vi har som målsetting å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, myndiggjorte medarbeidere. Vi ønsker å utvikle tjenesten i forhold til boveiledning, og målrettet oppfølging av de med behov som bor i egen bolig slik at de kan fortsette å bo i egen bolig.

Bofellesskapet yter heldøgnstjenester for yngre og eldre personer med utviklingshemming. Ulik aldersgruppe, diagnoser og funksjonsnivå gir spennende og faglige utfordringer i vårt arbeid.

Stillingen er ledig fra snarest.
 
Arbeidsoppgaver:
• Faglig, økonomisk og administrativt ansvar
• Personalarbeid
• Utvikling av nye tiltak til hjemmeboende

Kvalifikasjoner:
• Vernepleier eller annen relevant videreutdanning
• Gode datakunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Det er ønskelig at søker har videreutdanning som gir kvalifikasjoner innen
  ledelse
• Ønskelig med sertifikat klasse B
• Personlig egnethet tillegges stor vekt

Personlige egenskaper:
• Selvstendig og strukturert
• Inneha gode samarbeidsevner, være motiverende og evne å ta i bruk
   medarbeidernes kompetanse
• Løsningsorientert og fleksibel
• Vilje og evne til å lede gode utvikling - og endringsprosesser

Vi tilbyr:
• En arbeidsplass som er en IA-bedrift
• Lønne etter avtale
• 100 % fast stilling

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
• 3 årig høyskoleutdanning/relevant utdanning innenfor helse-/ sosialfag
• Tilleggsutdanning og/eller erfaring innen ledelse
• Evne til å arbeide selvstendig og tenke helhetlig
• Kunnskap om lovverket som regulerer enhetens tjenesteområde

Som leder har du en nøkkelposisjon. Du har helhetsansvaret for all aktivitet ved Springvannsløkka og tjenester for mennesker med spesielle behov. Du har det fulle ansvar for utvikling av fag og tjenester, personal og økonomi. Det er du som skal sørge for at tjenesten styres slik at den når sine mål. Som leder forventes det også at du bidrar til utvikling og helhetstenkning også utenfor eget ansvarsområde.

Du har høyere utdanning på bachelor og/eller master nivå, og har erfaring fra veiledning/ledelse.

Arbeidssted:
Springvannsløkka, Hof

Tiltredelse:
Innen 3 mndr, eller snarest

Kontaktperson:
Barbro Akerheim, helse og omsorgssjef 40 91 28 90

Søknadsfrist: 06.04.14

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 14/580

Kulturskolelærere

Kulturskolelærer i klarinett/saxofon
Holmestrand: Vikariat i 22% stilling for perioden 23.04.14 - 31.12.14. Det er mulig at vikariatet forlenges frem til 31.07.15.

Re: 20% fast stilling fra 01.08.14. Stillingen kan utvides til 25% fra 01.09.14 ved tilstrekkelig elevgrunnlag. (Avhengig av korpsrekruttering)

Kulturskolelærer i drama/teater
Re: 15% fast stilling fra 01.08.14. Stillingen kan utvides til 22% stilling ved tilstrekkelig elevgrunnlag. Stillingen inneholder to grupper i drama/teater. Det er ønske om å utvide med en tredje gruppe.

Arbeidsoppgaver:
• Undervisning
• Klar/sax: Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
• Drama/teater: Forestillinger
• Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:
• Kunstfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
• Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i
   team. 
• Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons-
   og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

Vi kan tilby:
• Et spennende miljø
• En kulturskole i utvikling

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.
Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 05.04.2014

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Rektor Torild Rosenvinge tlf 33059543 eller 98241180
e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr 14/613
Vennligst spesifiser hvilken stilling det søkes.

Kulturskolelærere_

Kulturskolelærer i visuell kunst
Re: 15% fast stilling fra 01.08.14.

Kulturskolelærer i band/el- gitar/bass- gitar
Holmestrand og Hof: 20 - 25% fast stilling fra 01.08.14.

Korpsdirigenter i Holmestrand og Re
Holmestrand og Botne Skolekorps: Inntil 29% vikariat 01.08.14 – 31.12.15
Våle Skolekorps: Inntil 28,5% fast stilling fra 01.08.14
Begge korpsdirigentstillingene inneholder aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps, men stillingene kan deles. Dersom stillingene deles, er det mulig at den totale stillingsstørrelsen pr korps må justeres opp. Undervisning hovedsakelig torsdager. Tilsetting i samarbeid med korpsenes styrer.

Arbeidsoppgaver kulturskolelærere visuell kunst og band:
• Undervisning
• Band/el- gitar/el- bass: Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
• Visuell kunst: Utstillinger
• Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

Arbeidsoppgaver korpsdirigenter:
• Direksjon og undervisning i grupper
• Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
• Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret
• Rekrutteringsarbeid

Kvalifikasjoner:
• Kunstfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
• Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i
  team
• Korpsdirigenter må kunne samarbeide med korpsets styre om å nå de målene
   som korpset setter
• Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons-
   og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

Vi kan tilby:
• Et spennende miljø
• En kulturskole i utvikling
• Korps i vekst


Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.
Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 10.05.2014
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Rektor Torild Rosenvinge tlf 33059543 eller 98241180
e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof 
ref stillingsnr 14/684

Vennligst spesifiser hvilken stilling det søkes.

Institusjonsbasert tjeneste har følgende stillinger ledige:

Sykepleier 100 % stilling, st. kode 7174 – arbeid 3. hver helg, vikariat med mulighet for fast stilling ledig fra d.d.

Svangerskapsvikariat sykepleier 100 % stilling, st.kode 7174 – arbeid hver 3. helg – varighet fra september -14 til september -15.

Svangerskapsvikariat sykepleier 75 % stilling, st. kode 7174 - arbeid 3. hver helg – varighet fra d.d. til januar -15.

Kvalifikasjonskrav sykepleier:
• Autorisert sykepleier
• Ønskelig med erfaring og/eller videreutdanning innen geriatri.
• Førekort for personbil

Oppgaver:
• Ordinære sykepleieoppgaver.
• Følge opp rutiner og prosedyrer som ivaretar de lovmessige krav til pleie- og
   omsorgstjenestens internkontroll og kvalitetsarbeid.
• Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø.
• Ivareta, fremme og delta i tverrfaglig samarbeid.
• Holde seg faglig oppdatert.

Personlige egenskaper:
• Engasjement for pasientgruppen
• Høye faglige standarder
• Lysten på nye erfaringer og kunnskap
• Selvstendig og fleksibel
• God samarbeidsevne med fokus på tverrfaglig samarbeid på tvers av
  virksomhetsgrenser

Vi tilbyr
• Et vitalt og engasjert tverrfaglig miljø
• Ansvar for en variert pasientgruppe.
• Sykepleierne vil ha gode muligheter til å sette sitt preg på et fagfelt i vekst
• Lønn etter avtale.
• Medlemskap i KLP pensjonsordning.

Felles for sykepleierstillinger gjelder:
Alle stillinger inngår i turnus med arbeidshelg hver 3. uke. Det er et utstrakt samarbeid mellom sykepleietjenesten i sykehjem og hjemmesykepleien.

 Søknadsfrist: 22.04.14

Nærmere opplysninger for stillingene fås ved henvendelse til:
Gilda Bjørnson, Tjenesteleder institusjon tlf 33 09 51 03 / 409 12 895

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof 
ref stillingsnr 14/686

Vennligst spesifiser hvilken stilling det søkes. 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet