Ledige stillinger i Hof Kommune

Prosjektleder / rådmann

Vernepleier - Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid

VERNEPLEIER 2. gangs utlysning 

Hof er en trivelig bygdekommune med et rikt kulturliv, severdigheter, flott natur, hyggelige mennesker og god service. Kommunen har en meget sentral beliggenhet nord i Vestfold og med grense mot Buskerud. Det bor ca 3100 innbyggere i Hof. 

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid betjener en variert brukergruppe: 
Vi gir heldøgns omsorg til personer med kognitiv reduksjon- og/eller psykiske lidelser.

Vi tilbyr tjenester til personer som har behov for boveiledning og annen relevant hjelp slik at den enkelte i størst mulig grad blir i stand til å mestre egen hverdag. Brukermedvirkning vektlegges sterkt i tjenesten. 

Det tilbys samtaler og gruppetilbud i virksomhetens psykisk helse- og rusteam.  I tillegg har vi etablert et dagsentertilbud, samt etablerert et botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Det legges vekt på at virksomheten samarbeider på tvers av våre ulike tjenestetilbud for å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid til det beste for våre brukere.

 

Helse- og omsorgstjenester, virksomhet psykisk helse og miljøarbeid har nå ledig stilling som vernepleier i bolig.

Stillingen er knyttet til den delen av virksomheten som arbeider med personer som har kognitiv reduksjon og/eller psykiske lidelser.

Midlertidig stilling for et år.

Mulighet for forlengelse/ mulighet for fast tiltredelse ved vikariatets utløp

100% i turnus dag/kveld med arbeid hver 3.helg

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.10.2016

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert vernepleier
 • Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å utvikle seg både personlig og faglig
 • Erfaring med, og/eller kunnskap om arbeid med kap.9

 

 

Personlige egenskaper:

 • Høy etisk standard og gode holdninger
 • Selvstendighet og fleksibilitet
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • God ordenssans
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement og interesse for faget
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Oppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid med fokus på brukermedvirkning
 • Ha oversikt og ansvar for miljøarbeidet som gjøres i tjenesten
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe
 • Veiledning av øvrig miljøpersonell
 • Koordinering av primær-team og daglig drift i boligen
 • Ansvar for fag- og oppfølgingsplaner
 • Oppfølging av rutiner for kvalitetssikring i tjenesten
 • Tett samarbeid med hjelpeapparatet
 • Kontakt med pårørende
 • Sørge for at det blir utført forsvarlige tjenester i henhold til gjeldende regelverk.
 • Dokumentasjonsoppgaver

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En oversiktlig kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale

 

Politiattest av nyere dato kreves for ansettelse.

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Gerica benyttes som dokumentasjonsverktøy. I tillegg benyttes Kvalitetslosen.

Vakter og ressursstyring skjer via Visma webportal.

 

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Søknadsfrist: 29.09.16

Kontaktpersoner for stillingen:
Virksomhetsleder psykisk helse og miljøarbeid, Henriette Pande,Tlf. 40912896
Tjenesteleder boliger Ida Berg, tlf. 40912702 

Søknad sendes elektronisk til  jobid/65https://visma.hof.kommune.no/recruitment/

 

  
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom