Ledige stillinger i Hof Kommune

Ledige stillinger i Hof kommune

Helsefagarbeider/assistent - Vestbo 1 & 2

Lærerstillinger - Hof skole

Sommervikarer - Renholdsavdelingen

Kulturskolelærere - Nord-Jarlsberg kulturskole

Sommervikar 2015 - Helse og omsorg 

 

 

 

Hof kommune søker sommervikarer for 2015

Sektor helse- og omsorg søker etter sommervikarer til institusjonsbaserte - og hjemmebaserte tjenester.

Informasjon   
Sektor for helse- , og omsorg har behov for sommervikarer slik at alle ansatte skal få avviklet en velfortjent sommerferie. Vi har flere faste vikarer, men har også behov for nye.

Informasjon om stillingene
Det er behov for sommervikarer i hjemmetjenesten og sykehjemmet. Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter eller andre med relevant utdanning og/eller erfaring. 
Alle får opplæring på det aktuelle arbeidsstedet.

Arbeidsoppgaver i helse- og omsorg innebærer pasientkontakt med veiledning og/eller stell og hjelp til personlig pleie, medisinhåndtering etter kvalifikasjoner, hjelp i forbindelse med måltider, aktivisering og sosial kontakt.

Lønn etter fastsatte avtaler.
Oppstart etter avtale.

Hovedperioden for ferieavvikling strekker seg fra uke 27-33.

Kvalifikasjoner 
Søkere med relevant utdanning vil bli foretrukket, men har du erfaring og er skikket for arbeidet er du velkommen til å søke.

Dersom du søker jobb i hjemmetjenesten må du ha førerkort.

Kontaktinformasjon            

Arbeidssted

Kontaktperson

Telefon

Hjemmetjenesten/praktisk bistand

Gro Nordanger

33095102/97052940

Sykehjemmet

Gilda Bjørnson

 33095103/409 12 895

 Søknad må sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof 
 
ref stillingsnr.  15/111

 

 

   

Kulturskolelærere

Korpsdirigenter i Re: 36% fast stilling fra 01.08.15

Ramnes & Røråstoppen Skolekorps (Alle nivåer): 27 % fast stilling

Undervisning junior-og hovedkorps på torsdagskvelder samt aspirantkorps en annen ukedag etter avtale. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

Våle Skolekorps (Aspirantdirigent): 9 % fast stilling

Undervisning torsdager i SFO- tid. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

 

Kulturskolelærer i messinginstrumenter: 64-74 % fast stilling fra 01.08.15

Stillingen omfatter undervisning på trompet/kornett, horn, trombone og euphonium/tuba. Undervisning i Re og Holmestrand.

 Det er i utgangspunktet ønskelig å ansette en person i 100% stilling som dekker korpsdireksjon og store deler av messinglærerstillingen. Den resterende delen av messinglærerstillingen vil i så fall bli løst internt. Dersom man ikke finner aktuelle kandidater til en 100% stilling, kan man vurdere å dele stillingene.

 Arbeidsoppgaver, korpsdireksjon:

 • Direksjon og undervisning i grupper
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret
 • Rekrutteringsarbeid

 Arbeidsoppgaver, messinglærer:

 • Undervisning på alle messinginstrumenter, individuelt og i grupper
 • Undervisning av både nybegynnere og viderekomne elever
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med dirigent for aktuelt korps
 • Rekrutteringsarbeid

 Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team
 • Dirigenten må kunne samarbeide med korpsets styre om å nå de målene som korpset setter.
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

 Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling
 • Korps i vekst

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 25.03.2015

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge tlf 33059543 eller 98241180 e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 15/230  

Sommervikarer – renholdsavdelingen

 Tidsrom ca uke 26 – uke 33.
* Vi ønsker personer helst med erfaring fra lignende arbeid,
   samt kjennskap til nærmiljøet i Hof.
* Vi ønsker personer med stå på vilje, og ikke redd for
   å ta i et tak.
* Fordel med sertifikat, men ikke noe krav.

Opplysninger om stillingen fås ved henv. til
Randi Anita Andreassen tlf. 95 02 48 05

Søknadsfrist: 01.03.15

Søknad må sendes elektronisk til
https://e-skjema.no/hof

(ref. stillingnr. 15/241 )

 

Lærerstillinger

Hof skole er en 1-10-skole med 420 elever og 65 ansatte. Skolens satsingsområder er klasseledelse, lesing i alle fag og vurdering for læring.

Fra 01.08.2015 vil det bli ledig et antall lærerstillinger, faste stillinger og vikariater, i grunnskolen. De som ansettes skal, sammen med det eksisterende personalet, dekke alle fagområder. Det kreves godkjent lærerutdanning for ansettelse i grunnskolen. Alle som tilsettes ved Hof skole, må på et tidspunkt regne med å være kontaktlærer.

På ungdomstrinnet er det spesielt behov for kompetanse innenfor fransk og kunst og håndverk. Skolen trenger spesialpedagogisk kompetanse på alle trinn, i kombinasjon med andre fag.

Tilsettingen er betinget av politiattest og eventuell tuberkulinattest.
Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju.

Søknadsfrist:  01.03.15

 Søknad skal sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  
(ref. stillingsnr.  15/261)


Helsefagarbeider/ assistent –22,30 % fast stilling – hver 2. helg


Tjenester til utviklingshemmede under Tvungen omsorg i Hof kommune.Bofellesskapet yter heldøgnstjenester for 2 voksne menn med utviklingshemming.Målet vårt er at brukerne skal få et faglig godt tilbud tilpasset etter behov og brukernes egne ressurser.Vi har som målsetting å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, myndiggjortemedarbeidere. 

Kvalifikasjoner

 • Personer med bred og relevant erfaring fra fagområdet
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Kandidat må ha førerkort klasse B.
 • Utvidet politiattest av nyere dato kreves for ansettelse.

Personlige egenskaper

       * Høye etiske og standarder og gode holdninger
       * Selvstendig og fleksibel
       * Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningelinjer
       * God ordenssans
       * Engasjement og interesse for faget
       * God samarbeidsevne


Oppgaver

 • Oppfølging av beboere tilknyttet Vestbo 1 og 2
 • Sørge for at det blir utført forsvarlige tjenester i henhold til kommunens regelverk
 • Dokumentasjonsoppgaver
 • Faglig oppdatering
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • 22,30 % stilling
 • Lønn etter avtale
 • Godt miljø med fokus på fag og trivsel
 • Arbeidstid: turnus

Tiltredelse:

Stillingen er ledig fra ca. 01.04.15

Utvidet søknadsfrist: 18.03.15

Kontaktperson:
Grete Bu Jonassen 33095761 / 91559793

Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 15/287

 




Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet