Ledige stillinger i Hof Kommune

Sykepleier 1 - Veset

Sykepleier - Veset

Hjemmehjelpsvikarer / sommerhjelp - Hjemmetjenesten

Lærerstillinger - vikariater - Hof skole


Korpsdirigent / messinglærer  - Nord-Jarlsberg kulturskole

Undervisning i Fiolin - Nord-Jarlsberg kulturskole

 

100% stilling som korpsdirigent/messinglærer

Ett års vikariat fra 08.05.17 (Foreldrepermisjon)

Ramnes & Røråstoppen Skolekorps (Alle nivåer): 32,5 % stilling
Undervisning aspirant, junior-og hovedkorps på torsdagskvelder. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

Våle Skolekorps (Aspirantdirigent): 9 % stilling
Undervisning torsdager i SFO- tid. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.

Kulturskolelærer i messinginstrumenter: 58,5 % stilling
Stillingen omfatter undervisning på trompet/kornett, horn, trombone og euphonium/tuba. Undervisning i Re og Hof.

Det er i utgangspunktet ønskelig å ansette en person i 100% stilling som dekker korpsdireksjon og messinglærerstillingen. Dersom man ikke finner aktuelle kandidater til en 100% stilling, kan man vurdere å dele stillingene.

 

Arbeidsoppgaver, korpsdireksjon:

 • Direksjon og undervisning i grupper
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med styret
 • Rekrutteringsarbeid

Arbeidsoppgaver, messinglærer:

 • Undervisning på alle messinginstrumenter, individuelt og i grupper
 • Undervisning av både nybegynnere og viderekomne elever
 • Konsertvirksomhet og samspillprosjekter
 • Planlegging, kortsiktig og langsiktig i samarbeid med dirigent for aktuelt korps
 • Rekrutteringsarbeid 
   

Kvalifikasjoner:

 • Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå.
 • Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team
 • Dirigenten må kunne samarbeide med korpsets styre om å nå de målene som korpset setter.
 • Den som ansettes må ha gode ferdigheter innen sitt fag, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

 Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø
 • En kulturskole i utvikling
 • Korps i vekst

 Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 20.02.2017

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge tlf 98241180 e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/78


Årsvikariat i Fiolin i 35% stilling skoleåret 2017/18. (med forbehold om justering av varighet)

Hof Kommune er vertskommune for interkommunal kulturskole for Re, Holmestrand og Hof. Skolen er en av de største kulturskolene i Vestfold med ca 420 elevplasser og 25 ansatte.

Arbeidsoppgaver:

• Undervisning i fiolin

• Konsertvirksomhet og samspillprosjekter

• Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

•   Primært kreves relevant musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå. 
    God realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse.

•   Det vil bli lagt vekt på kreativitet, personlig egnethet, samt evne til å jobbe i team. 

•   Den som ansettes må ha gode ferdigheter på instrumentet, gode kommunikasjons- og
    samarbeidsevner og like å arbeide med barn og unge

Vi kan tilby:

• Et spennende miljø

• En kulturskole i utvikling

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

Søkeren bør disponere bil. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest må framlegges ved tilsetting.

Søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 20.02.2017

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Rektor Torild Rosenvinge 98241180

e-post: torild.rosenvinge@hof.kommune.no

Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/79

Lærerstillinger 2017/2018

Om stillingen

Hof skole er en 1-10-skole med 400 elever og 70 ansatte. Skolens satsingsområder er lesing i alle fag og vurdering for læring.

Fra 01.08.2017 vil det bli ledig et antall lærerstillinger, hovedsakelig vikariater, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Dette er med forbehold om godkjente permisjoner, og fagbehovet kan derfor også endre seg. Selv om oppgavene i hovedsak vil være knyttet til enkelttrinn og hovedtrinn, er det mulig å kombinere hovedtrinn for å øke stillingsstørrelsen. 

Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju.Ved spørsmål om stillingene, ta kontakt med rektor Inger Hilde Kile eller inspektør Are Holand, tlf. 33 09 52 50. 

Krav til stillingsinnehaver

De som ansettes, skal sammen med det eksisterende personalet dekke alle fagområder. Det kreves godkjent lærerutdanning for ansettelse i grunnskolen. Alle som tilsettes ved Hof skole, må på et tidspunkt regne med å være kontaktlærer.  

Vi tilbyr

Hof kommune har pensjonsordning i SPK. Lønn og arbeidsavtale etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Politiattest

Personer som ansettes må fremvise godkjent politiattest før tiltredelse. 

Søknad sendes

Søknad må sendes elektronisk. I søknadsprosessen er det viktig at du registrerer alle fag du har undervisningskompetanse i under "Undervisningsfag" på CV.

Link til søknadsportal: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/83


Kontaktperson

Inger Hilde Kile, rektor, tlf: 33095252, inger.hilde.kile@hof.kommune.no
Are Holand, inspektør, tlf: 33095255, mobil: 90842991, are.holand@hof.kommune.no

Hjemmehjelpsvikarer 

 

Hof kommune søker vikarer som hjemmehjelpere for tilkalling gjennom hele året og sommervikarer for sommeren 2017. 

Jobben innebærer praktisk bistand i form av renhold hjemme hos brukere som har vedtak på dette.

Du må like å jobbe med mennesker med ulike hjelpebehov.  


Arbeidsoppgaver

 • Praktisk bistand og veiledning til brukere
 • Kommunikasjon med brukere og pårørende
 • Samarbeid med øvrige ansatte

 

Kvalifikasjoner

 • Det er en fordel med erfaring fra liknende arbeid, men opplæring vil gis
 • Du må ha førerkort kl B og du må disponere egen bil. Kjøregodtgjørelse gis
 • Politiattest må fremlegges etter gjeldende regler

 

For å jobbe hos oss må du være:

 • En som liker å jobbe med mennesker og som evner og skape tillit
 • En som er interessert, nysgjerrig og lærevillig
 • En som er pliktoppfyllende og har god ordenssans
 • En som kan samarbeide, er omgjengelig og har godt humør og kan bidra til et godt arbeidsmiljø
 • En som kan like å jobbe selvstendig, er arbeidsom og som ikke er redd for å ta i et tak

 

Vi kan tilby:

 • Hyggelige kollegaer, et bra arbeidsmiljø og oversiktlige forhold
 • Meningsfylt arbeid og hyggelige brukere
 • Lønn etter fastsatte avtaler


Arbeidssted: Hjemmetjenesten i Hof kommune
 
Kontaktinfo:
For ytterligere spørsmål ta kontakt med Anette Kalager telefon 33095111/ 97052935 eller Gro Nordanger telefon 33095102/97052940 eller mail:gro.nordanger@hof.kommune.no


Søknadsfrist: 15.3.17  


Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/84


Fast stilling 100 % som sykepleier 1 i Hof kommune.

Stillingen har for tiden sitt arbeidssted på Veset bo- og aktivitetssenter ved avdelinger for pasienter med demens og kognitiv svikt. Stillingen har arbeid hver 3. helg og det er per dags dato 20% frikjøpt tid til administrative oppgaver. Stillingen er ledig fra 01.06.17.

 

Kvalifikasjoner:

-          Norsk autorisasjon som sykepleier

-          Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

-          Førerkort kl B

-          Det er ønskelig med videreutdanning innen geriatri eller demens, men ingen krav

-          Erfaring og interesse for geriatri og demens

-          Selvstendig og fleksibel

-          Gode samarbeidsevner

-          Personlig egnethet vektlegges

 

Hovedarbeidsoppgaver/ansvarsområde:

-          Faglig ansvarlig for den samlede sykepleietjenesten i egen avdeling samt bidra til faglig utvikling på andre avdelinger ved behov.

-          Sørge for at det arbeides målrettet og faglig etter gjeldene regelverk og rutiner.

-          Oppdatere rutiner og retningslinjer i kvalitetssystemet.

-          Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre etter behov.

-          Observere, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta beboernes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

-          Legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk og rutiner.

-          Undervisning og opplæring av kollegaer og nyansatte ved behov.

-          Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø.

 

 

Vi kan tilby:

-          En arbeidsplass med stort faglig fokus

-          En avdeling i utvikling, hvor den rette har stor mulighet til påvirkning

-          Et godt arbeidsmiljø

-          Lønn etter avtale

-          Medlemskap i KLP»

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for institusjonsbasert omsorg, Monica S. Kristoffersen, telefon 33 09 51 03 / 40912895 e-post: monica.skytte.kristoffersen@hof.kommune.no

Søknadsfrist: 12.03.17

Tiltredelse: 01.06.17  

Søknaden sendes digitalt:  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/85

 

Sykepleier – 50% fast stilling

 

Det er ledig stilling som sykepleier i Hof kommune fra 01.06.17. Arbeidsstedet er for tiden på Veset bo- og aktivitetssenter. Stillingen er tilknyttet avdeling med langtids/ korttidsplasser, rehabilitering, lindring og palliasjon.

 

Sykepleier st kode 7174 i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingsstørrelse 50%.

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl B
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Stabil og pliktoppfyllende
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv i en travel hverdag
 • Engasjement og interesse for faget geriatri og demens

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for tjenesten på dag og kveld
 • Primæransvar for pasienter – kunne bistå pasienter i tråd med vedtak, behov og faglige krav
 • Dokumentasjon 
 • Samarbeide med fastleger, ergo/fysio, sykehus, pårørende, apotek, delta i ansvarsgruppemøte m.m
 • Faglig oppdatering – sørge for å innhente opplysninger og kunnskap for å kunne gi forsvarlige tjenester
 • Veilede studenter/elever/nyansatte/kollegaer ut i fra erfaring og kompetanse
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

 • Engasjerte kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Oversiktlige forhold
 • Spennende arbeidsoppgaver  
 • Lønn etter avtale
 • Medlemsskap i KLP

 

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til tjenesteleder for institusjonsbasert omsorg, Monica S. Kristoffersen, telefon 33 09 51 03 / 40912895 e-post: monica.skytte.kristoffersen@hof.kommune.no

Søknadsfrist: 01.04.17

Tiltredelse: 01.06.17  

 Søknad sendes elektronisk til: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/86

Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom