Ledige stillinger i Hof Kommune

Ledige stillinger i Hof kommune


Sommervikar 2015 - Helse og omsorg 

Fastlege - Hof legekontor

 

 

 

Hof kommune søker sommervikarer for 2015

Sektor helse- og omsorg søker etter sommervikarer til institusjonsbaserte - og hjemmebaserte tjenester.

Informasjon   
Sektor for helse- , og omsorg har behov for sommervikarer slik at alle ansatte skal få avviklet en velfortjent sommerferie. Vi har flere faste vikarer, men har også behov for nye.

Informasjon om stillingene
Det er behov for sommervikarer i hjemmetjenesten og sykehjemmet. Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter eller andre med relevant utdanning og/eller erfaring. 
Alle får opplæring på det aktuelle arbeidsstedet.

Arbeidsoppgaver i helse- og omsorg innebærer pasientkontakt med veiledning og/eller stell og hjelp til personlig pleie, medisinhåndtering etter kvalifikasjoner, hjelp i forbindelse med måltider, aktivisering og sosial kontakt.

Lønn etter fastsatte avtaler.
Oppstart etter avtale.

Hovedperioden for ferieavvikling strekker seg fra uke 27-33.

Kvalifikasjoner 
Søkere med relevant utdanning vil bli foretrukket, men har du erfaring og er skikket for arbeidet er du velkommen til å søke.

Dersom du søker jobb i hjemmetjenesten må du ha førerkort.

Kontaktinformasjon            

Arbeidssted

Kontaktperson

Telefon

Hjemmetjenesten/praktisk bistand

Gro Nordanger

33095102/97052940

Sykehjemmet

Gilda Bjørnson

 33095103/409 12 895

 Søknad må sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof 
 
ref stillingsnr.  15/111

 

 

 

Fastlege

Vel etablert fastlegehjemmel i Hof i Vestfold er nå ledig da hjemmelshaver går av pga. pensjonsalder. Tidspunkt for overdragelse kan være fleksibelt.

Fastlegelisten er nå 1200, men kan justeres opp om ønskelig.  System-X   journalsystem.  Tilsyn sykehjem (p.t.23 senger) er tillagt stillingen.  Deltagelse i interkommunal legevakt, for tiden ca. 22-delt.

 Kommunen har i alt 2 fastleger som driver praksis i kommunale lokaler.

Avtale om praksisdrift avtales mellom fastlegene.

Overdragelse av praksis avtales med tidligere fastlege.

Krav til søker:
Norsk autorisasjon, gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig,
personlige egenskaper, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Gyldig førerkort og disponere egen bil
Ansettelse etter gjeldende lover og avtaleverk.

 Søknadsfrist:  17.02.15

 Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til komm.overl. Dag Helge Fjellestad  
 Tlf. 33059625 / 90609449

 Søknad sendes elektronisk til https://e-skjema.no/hof  ref stillingsnr. 14/1389

Attesterte attester og vitnemål tas med til evt. intervju.
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet