Ledige stillinger i Hof Kommune

Ledige stillinger i Hof kommune

Miljøterapeut - Hof skole

Miljøarbeider - Psykisk helse

Spesialfaglig konsulent til koordinerende enhet - Helse og omsorg

 

 

 

Helse- og omsorgstjenester, virksomhet psykisk helse og miljøarbeid har nå ledig stilling som miljøarbeider i bolig. 

40 % fast stilling, dag/kveld med arbeid hver 3.helg. Stillingen er ledig fra 01.02.16 


Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning innen helsefag
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som har kognitiv reduksjon og/eller psykiske lidelser
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Gode samarbeidsevner
 • Ønske om å utvikle seg både personlig og faglig

Personlige egenskaper:

 • Høye etiske standarder og gode holdninger
 • Selvstendighet og fleksibilitet
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans
 • Engasjement og interesse for faget
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Oppgaver:

 • Arbeid med personer som får oppfølging med heldøgns omsorg
 • Boveiledning
 • Deltakelse i virksomhetens veiledningsgruppe
 • Primærkontakt-ansvar og koordinering av ansvarsgrupper
 • Tett samarbeid med hjelpeapparatet
 • Kontakt med pårørende
 • Medansvar for virksomhetens brannvernrutiner
 • Ansvar for oppfølging av beboernes bilavtale
 • Sørge for at det blir utført forsvarlige tjenester i henhold til kommunens regelverk.
 • Dokumentasjonsoppgaver

Vi tilbyr

 • Engasjerte kollegaer og et meget godt arbeidsmiljø
 • En oversiktlig kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Muligheter til å utvikle seg faglig og profesjonelt
 • Lønn etter avtale

Politiattest av nyere dato kreves for ansettelse. Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
Gerica benyttes som dokumentasjonsverktøy. I tillegg benyttes Compilo.
Vakter og ressursstyring skjer via Visma webportal.

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Søknadsfrist:  27.11.15.

Kontaktpersoner for stillingen:
Virksomhetsleder Henriette Pande
Tlf. 40912896

Fagansvarlig vernepleier i virksomhet boliger, Ida Berg
Tlf. 40912702

Søknad sendes elektronisk til  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/24

 

Spesialfaglig konsulent til koordinerende enhet for helse og omsorg

Vi har ledig fast stilling i 100 %, som Spesialfaglig konsulent/ Saksbehandler fra 01.01.2016.

 

Dine aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:  

Mottak og registrering av søknader
Fatte vedtak i henhold til lov- og avtaleverk
Kartlegging og oppstart av tiltaksplaner
Oppfølging og evaluering av vedtak
Klagebehandling
Daglig oppfølging av elektronisk meldingsutveksling med
spesialisthelsetjenesten/ fastleger, samt videre oppfølging av meldinger/ saker
Løpende kontakt med samarbeidspartnere i kommunen
Delta i interne og eksterne samarbeidsmøter/faginstansmøter
Dokumentasjon i aktuelle fagsystemer
Bidra til godt tverrfaglig samarbeid og utvikling i enheten 

Det er vektlegges at du har (Kvalifikasjonskrav):

 • Utdanning som sykepleier eller annen relevant treårig høyskole innen helse- og omsorg
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning i helserett og/eller saksbehandling
 • Saksbehandlererfaring og god kjennskap til helse- og omsorgslovgivningen vektlegges
 • God evne til å ta i bruk nye IKT-verktøy, samt behersker bruk av vanlig IKT- programvare. Vi bruker Gerica som saksbehandlingsverktøy
 • Nøyaktighet og god ordenssans
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl. B. Må kunne disponere egen bil
 • Personlig egnethet for stillingen

 

Ønskede egenskaper:

 • Du er strukturert og effektiv og innehar evnen til omprioritering av egen arbeidsdag
 • Du evner å arbeide både selvstendig og i team, og trives med variasjonen mellom å jobbe med praktiske oppgaver, utfordrende oppgaver og fagutvikling
 • Du er fleksibel, omgjengelig og serviceinnstilt
 • Du evner å håndtere utfordringer, og kan bidra i definisjonen av nødvendig helsehjelp
 • Du evner å gjøre gode vurderinger med hensyn til nødvendig tjenestebehov
 • Du evner å tenke kreativt, og bidra til å finne nye løsninger på morgendagens helse- og omsorgstjenester i Hof kommune
 • Du har god innsikt i tverrfaglig arbeid og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er engasjert, ser muligheter og er løsningsorientert

 

Vi kan tilby

 • En spennende jobb i et hyggelig arbeidsmiljø med en uformell omgangstone og stor takhøyde.
 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø.
 • Tilsetting og lønn på kommunale vilkår etter nærmere avtale.
 • Fast stilling i 100%.

 

Søknadsfrist 08.12.2015

Kontaktperson: Virksomhetsleder Gilda Bjørnson Tel.  33 09 51 03/40 91 28 95,
Virksomhetsleder Gro Nordanger Tel. 33 09 51 02/97 05 29 40,
Helse og omsorgssjef Barbro Akerheim Tel 33 09 51 05/ 40 91 28 90

Søknad sendes elektronisk til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/27

 

 

80 % miljøterapeut  -  midlertidig stilling ved Hof skole

Hof skole er en 1 – 10 – skole med 400 elever. Fra 01.01.2016  har skolen ledig stilling som miljøterapeut. Den som ansettes vil inngå i et team av lærere og assistenter med ansvar for å legge til rette for elever med spesielle utfordringer innenfor et bredt spekter. 

Den som ansettes har et tilsettingsforhold til 31.07.2016 med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene er konsentrert til elevenes skoledager og skolens planleggingsdager.  Arbeidsuka vil dermed ha ca. 35 timer.  

Skolen har en egen spesialpedagogisk enhet med egnede lokaler.

Oppgaver

-i samarbeid med kontaktlærer og faglærer å forme elevenes skoleuke
-planlegge, gjennomføre og evaluere faglige opplegg og drive hverdagstrening med utgangspunkt i
  egen kompetanse og i samarbeid med de andre på enheten
-i noen grad delta i skole-/hjemsamarbeid
-delta på team og andre felles møteplasser

Ønsket kompetanse

Vi ønsker søkere med vernepleie eller annen aktuell høyskoleutdanning, men også andre med relevant kompetanse og erfaring kan være kvalifisert. Erfaring fra arbeid med ungdommer er viktig. Menn oppfordres til å søke.

Lønn:                          I henhold til gjeldende avtaleverk.

Søknadsfrist:             11.12.2015.

For ytterligere informasjon om stillinga, ta kontakt på telefon 33 09 52 50:

rektor                          Inger Hilde Kile                

inspektør                     Are Holand

Søknad sendes digitalt via nedenforstående link:

https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/28

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet