Ledige stillinger i Hof Kommune

HR-Sjef     -    Ny kommune 2020

Sykepleier (100 % vikariat) - Hjemmesykepleien

Miljøterapeut (75 % midlertidig) - Hof skole

Sykepleier (50% vikariat) natt - Veset bo- og aktivitetssenter
 

 

  

 

 Sykepleier natt 50 % vikariat

Det er ledig stilling som sykepleier i Hof kommune fra 01.07.17. Arbeidsstedet er for tiden på Veset bo- og aktivitetssenter, med arbeid hver 4. helg.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl B
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for kommunens samlede tjeneste på natt. 
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre ved behov.
 • Observere, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta beboernes behov.
 • Legemiddelhåndtering etter gjeldene regler og lovverk.
 • Bidra til undervisning og opplæring av kollegaer ved behov.
 • Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger
 • Stabil og pliktoppfyllende
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige retningslinjer
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv i en sin arbeidsdag
 • Engasjement og interesse for faget geriatri og demens

 

 

Vi kan tilby:

 • Engasjerte kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass med stort faglig fokus.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver  
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP

  

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til tjenesteleder for institusjonsbasert omsorg, Monica S. Kristoffersen, telefon 33 09 51 03 / 40912895 e-post: monica.skytte.kristoffersen@hof.kommune.no

 

Søknadsfrist: 01.06.17

Tiltredelse: 01.07.17  

 Søknad sendes elektronisk til: https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/92

Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

 

75 % miljøterapeut  -  midlertidig stilling ved Hof skole

 

Hof skole er en 1 – 10 – skole med 400 elever. Fra 01.08.2017 har skolen ledig stilling som miljøterapeut. Den som ansettes vil inngå i et team av lærere og assistenter med ansvar for å legge til rette for elever med spesielle utfordringer innenfor et bredt spekter.

 

Den som ansettes har et tilsettingsforhold til 31.07.2018 med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene er konsentrert til skoleåret.

 

Skolen har en egen spesialpedagogisk enhet med egnede lokaler.

 

Oppgaver

-i samarbeid med kontaktlærer og faglærer å forme elevenes skoleuke

-i samarbeid med kontaktlærer veilede elever i deres faglige og sosiale utvikling

-støtte og veilede barn og ungdom med atferdsvansker og nedsatt funksjonsevne

-i noen grad delta i skole-/hjemsamarbeid

-delta på team og andre felles møteplasser

 

Ønsket kompetanse

Vi ønsker søkere med vernepleie eller annen aktuell høyskoleutdanning, men også andre med relevant kompetanse og erfaring kan være kvalifisert. Elevenes behov stiller spesielle krav til personlig egnethet hos den som tilsettes. Erfaring fra arbeid med ungdommer er viktig. Menn oppfordres til å søke.

 

Lønn:                          I henhold til gjeldende avtaleverk.

 

Søknadsfrist:             28.05.2017


Søknad må sendes elektronisk til:
https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/99

 Hjemmesykepleien i Hof er en svært hyggelig arbeidsplass med engasjerte ansatte, både helsefagarbeidere og sykepleiere. Det er et tett samarbeid med sykehjem, dagsenter, fysioterapeut, ergoterapeut og kreftkoordinator. Vi har fokus på et helhetlig pasientforløp og trivsel på arbeidsplassen. 

 

 

Vi har nå et ledig vikariat som sykepleier st kode 7174  i hjemmesykepleien frem til november 2017 i 100 % stilling og med arbeid hver 3. helg. Siste års studenter er også velkommen til å søke!

 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier (evt siste års studenter)
 • Gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Positiv og med vilje til å sette deg inn i nødvendig kunnskap
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige og etiske retningslinjer
 • God evne til å samarbeide  
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv
 • Engasjement og interesse for faget og pasientgruppene i hjemmesykepleien
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Arbeidsoppgaver:

I hjemmesykepleien har sykepleier ansvar for egne pasienter samt medansvar for øvrige pasienter. Vi arbeider for å sikre pasient og pårørende en trygg og omsorgsfull oppfølging og et helhetlig pasientforløp. Det gjennomføres tavlemøter og vi har et ferdighetsrom hvor man kan øve på ulike prosedyrer. Hjemmesykepleien benytter Gerica og mobil pleie. Det samarbeides tett med sykehjem, ergo- og fysioterapeut, kreftkoordinator og kommunens øvrige tjenester.

Studenter, elever og nye ansatte oppgir å bli godt ivaretatt hos oss og vi setter stor pris på nye mennesker og impulser. Vi ønsker oss en kollega som er interessert og engasjert i pasientarbeid og i å gjøre en god jobb og å være en god kollega.

Vi vil vurdere søknader fra siste års studenter som ønsker å bli kjent med hjemmesykepleie!

Vi kan tilby engasjerte kollegaer og et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Spennende arbeidsoppgaver, oversiktlige forhold og lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du kan være interessert eller om du lurer på noe.

Henvend deg til leder for hjemmebasert omsorg, Gro Nordanger, telefon 33 09 51 02 / 97 05 29 40 e-post: gro.nordanger@hof.kommune.no

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende overenskomster og reglementer.

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personer som ansettes må fremvise godkjent politiattest.

Søknadsfrist: 25.5.17

Tiltredelse: Ledig fra 1. juni 2017

Varighet:  1.11.17 

 Søknad sendes elektronisk til   https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/100

Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

 

75 % miljøterapeut  -  midlertidig stilling ved Hof skole

 

Hof skole er en 1 – 10 – skole med 400 elever. Fra 01.08.2017 har skolen ledig stilling som miljøterapeut. Den som ansettes vil inngå i et team av lærere og assistenter med ansvar for å legge til rette for elever med spesielle utfordringer innenfor et bredt spekter.

 

Den som ansettes har et tilsettingsforhold til 31.07.2018 med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene er konsentrert til skoleåret.

 

Skolen har en egen spesialpedagogisk enhet med egnede lokaler.

 

Oppgaver

-i samarbeid med kontaktlærer og faglærer å forme elevenes skoleuke

-i samarbeid med kontaktlærer veilede elever i deres faglige og sosiale utvikling

-støtte og veilede barn og ungdom med atferdsvansker og nedsatt funksjonsevne

-i noen grad delta i skole-/hjemsamarbeid

-delta på team og andre felles møteplasser

 

Ønsket kompetanse

Vi ønsker søkere med vernepleie eller annen aktuell høyskoleutdanning, men også andre med relevant kompetanse og erfaring kan være kvalifisert. Elevenes behov stiller spesielle krav til personlig egnethet hos den som tilsettes. Erfaring fra arbeid med ungdommer er viktig. Menn oppfordres til å søke.

 

Lønn:                          I henhold til gjeldende avtaleverk.

 

Søknadsfrist:             28.05.2017


Søknad må sendes elektronisk til:
https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/99

 For ytterligere informasjon om stillinga, ta kontakt på telefon 33 09 52 50:
rektor                          Inger Hilde Kile                    

inspektør                     Eva B. Nystrøm

 

Sykepleier 100 % vikariat

Hjemmesykepleien i Hof er en svært hyggelig arbeidsplass med engasjerte ansatte, både helsefagarbeidere og sykepleiere. Det er et tett samarbeid med sykehjem, dagsenter, fysioterapeut, ergoterapeut og kreftkoordinator. Vi har fokus på et helhetlig pasientforløp og trivsel på arbeidsplassen. 

 

Vi har nå et ledig vikariat som sykepleier st kode 7174  i hjemmesykepleien frem til november 2017 i 100 % stilling og med arbeid hver 3. helg. Siste års studenter er også velkommen til å søke!

 

 Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier (evt siste års studenter)
 • Gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort kl B


Personlige egenskaper:

 • Positiv og med vilje til å sette deg inn i nødvendig kunnskap
 • Selvstendig og fleksibel
 • Evne til å ta beslutninger i tråd med faglige og etiske retningslinjer
 • God evne til å samarbeide  
 • God ordenssans og evne til å lede deg selv
 • Engasjement og interesse for faget og pasientgruppene i hjemmesykepleien
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

 

Arbeidsoppgaver:

I hjemmesykepleien har sykepleier ansvar for egne pasienter samt medansvar for øvrige pasienter. Vi arbeider for å sikre pasient og pårørende en trygg og omsorgsfull oppfølging og et helhetlig pasientforløp. Det gjennomføres tavlemøter og vi har et ferdighetsrom hvor man kan øve på ulike prosedyrer. Hjemmesykepleien benytter Gerica og mobil pleie. Det samarbeides tett med sykehjem, ergo- og fysioterapeut, kreftkoordinator og kommunens øvrige tjenester.

Studenter, elever og nye ansatte oppgir å bli godt ivaretatt hos oss og vi setter stor pris på nye mennesker og impulser. Vi ønsker oss en kollega som er interessert og engasjert i pasientarbeid og i å gjøre en god jobb og å være en god kollega.

Vi vil vurdere søknader fra siste års studenter som ønsker å bli kjent med hjemmesykepleie!

Vi kan tilby engasjerte kollegaer og et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Spennende arbeidsoppgaver, oversiktlige forhold og lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du kan være interessert eller om du lurer på noe.

Henvend deg til leder for hjemmebasert omsorg, Gro Nordanger, telefon 33 09 51 02 / 97 05 29 40 e-post: gro.nordanger@hof.kommune.no

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.
For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende overenskomster og reglementer.

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personer som ansettes må fremvise godkjent politiattest.

Søknadsfrist: 25.5.17

Tiltredelse: Ledig fra 1. juni 2017

Varighet:  1.11.17 

 Søknad sendes elektronisk til   https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/100

Hof kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmoder om ikke å bli ført opp i søkerliste. Det vises til Offentlighetslovens § 25

Hof kommune ønsker ikke å motta henvendelser fra annonseselgere vedrørende denne stillingsutlysningen.

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom