Barnehageopptaket 2017 / 2018

Barnehageopptaket 2017 / 2018

Rett til barnehageplass for barn født i november 2016

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Kunnskapsdepartemenet har sendt lovforslaget på høring.
Selv om Stortinget ennå ikke har tatt stiling til forslaget, er det all grunn til å gå ut i fra at forslaget går gjennom og at barn født i november får rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.

Foreldre/foresatte til barn som er født i november 2016 må søke innen fristen til hovedopptaket som er 1. mars 2017.

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom