Fastlegeordningen

Ny IKT-løsning for fastlegeordningen

 

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

Hva blir nytt for innbygger

På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege. Den viktigste endringen nå er at denne løsningen blir ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ytterligere forbedringer med nye funksjoner vil komme høsten 2016. Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for den 1. i neste måned som i dag. Det kommer mer informasjon om dette senere.

Ikke mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løsning

I forbindelse med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni. Dette betyr:

Innbyggere kan ikke bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene.

 

Det er ikke mulig å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til mandag 6. juni. Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege: www.helsenorge.no/fastlege

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni. I den første perioden kan man oppleve at systemet er tregt eller ustabilt.

 

Saksbehandlere hos Helfo kan ikke legge inn nye fastlegeavtaler eller endre eksisterende avtaler. 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom