Høring - kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister, Hof kommune

På bakgrunn av brev til kommunen fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 24.06.16 fremgår det at stortinget har vedtatt lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Den enkelte kommune skal utarbeide kommunal forskrift knyttet til kriterier og venteliste som skal være vedtatt og tre i kraft 01.07.2017.

 

 

Høringsfrist er 05.04.2017

 

Høringssvar sendes postmottak@hof.kommune.no
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom