Informasjon vedrørende e-post faktura og fakturagebyr

Hof kommune har innført fakturagebyr på 60 kroner på papirfakturaer for å spare kostnader og miljø.

Vi ønsker økt elektronisk kommunikasjon og faser derfor også ut tilbudet om faktura på epost. 

Det sendes ut epost-informasjon til de kunder dette vedrører. 

Fakturaer som er på epost vil heretter komme på papir dersom det ikke blir opprettet avtalegiro, eFaktura eller EHF. 

*Hof kommune ønsker overgang til elektronisk kommunikasjon
*Faktura på epost er ikke å regne som en elektronisk faktura.
*Det har skjedd at kunder ikke har mottatt faktura når det er sendt på epost.
*Epost er usikker, kan avlyttes eller havne i spamfilter.
*Får ikke beskjed ved endret epostadresse
*Feil prosent med epost er større ved at opplysninger må fylles ut manuelt av kunde.  

For privatkunder anbefales det å opprette avtalegiro eller eFaktura, eller en kombinasjon. 

Dette kan opprettes i nettbank og nødvendige opplysninger finnes på forrige faktura eller man kan ta kontakt med Hof kommune, økonomikontoret.

 

Private firmaer anbefales å gå over til å motta fakturaer i EHF-format.

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom