Ønsker du en sunnere livsstil?

Hof kommune fortsetter  med frisklivstiltak for voksne.

Vi starter oppet nytt frisklivskurs med tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning og grupper knyttet til temaer som

-          Fysisk aktivitet
-          Kosthold
-          Tobakk
-          Psykisk helse

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivsendring. Det er også mulig å ta direkte kontakt.

Kurset som går over 12 uker koster kr 350,-.

Vi samarbeider med Holmestrand og  Sande i forhold til gruppeaktiviteter.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator og fysioterapeut Grethe Hyllseth  eller  prosjektleder Yvonne von Moisy for nærmere opplysning.

Grethe :Tlf: 33 09 51 13. E-post: grethe.hyllseth@hof.kommune.no
Yvonne: Tlf: 33 05 95 01 E-post: Yvonne.von.moisy@hof.kommune.no

 

Besøksadresse: Veset Bo- og Aktivitetssenter, fysioterapiavdelingen, Thorshaugveien 45,3090 Hof.
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom