Støtte til folkehelsetiltak 2016

Støtte til folkehelsetiltak i Hof 2016.

På bakgrunn av vedtatt folkehelseplan for 2014 – 2016 ønsker vi å få inn gode forslag til bruk av folkehelsemidlene i 2016. Politikerne har gått inn for en sum på 94 000 som kan søkes om og brukes til folkehelsetiltak i Hof i 2016. Bruken av midlene skal behandles politisk før jul.

For å komme i betraktning må søknaden begrunnes godt.

Det er også viktig å søke på nytt dersom man har tiltak som er finansiert fra disse midlene i år, men som skal videreføres neste år, og som ikke er videreført i eget budsjett.

Alle som har gode forslag til folkehelsetiltak i Hof inviteres herved til å søke!

Fristen for innlevering av forslag er kort og settes til 3.november 2015.

Søknad sendes til:

Hof kommune
v/Folkehelsekoordinator i Hof kommune Grethe Hyllseth
Hofslundveien 5
3090 Hof

 

 

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom