Valgte meddommere 2017-2020

Etter vedtak i kommunestyret, i møte 14.6.2016 ble følgende enstemmig valgt:
Hof kommunestyre godkjenner følgende forslag til utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere til Agder lagmannsrett, meddommere til Nordre Vestfold tingrett samt jordskiftemeddommere til Vestfold jordskifterett med funksjonstid 1.1.2017 – 31.12.2020:

Lagrettemedlemmer / meddommere for Agder lagmannsrett:
Medlemmer:
Sissel Lagarhus
Susanne Andreassen

Stein Kvarme
Stein Langørgen

Meddommere ved Nordre Vestfold tingrett:
Medlemmer:
Berit Nordby Pettersen
Anne Kristine Høstmælingen
Lisbeth Godå Bjerke
Ann Elisabeth Johansen
Benedickte Andrea Ødegaard
Ingrid Alise Bergan
Elisabeth Brekkedalen
Maria Magdalena Sæternes Vestskogen
Elise Anonby Olsvik
Hanne Sjue
Inger-Alice Indrevær Thoresen
Christina Borge
Runi Myrbråten

Egil Amundsen
Thore Thorkildsen
Vidar Wessel Johansen
Jan Tymczuk
Olav Bjørnli
Ole Weseth
Jan Gunnar Tunstrøm
Magne Stordal
Åsmund Åsly
Morten Tormudsrud
Tom Henning Goverud Nilson
Steinar Vesterhagen
Nils Terje Hannevold

Jordskiftemeddommere:
Medlemmer:
Guro Vagnhild Evju
Jorun Lian

Lars Stokke
Kay Åge Lian
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom