Oppstart livsstilsendring

Ønsker du en sunnere livsstil?

Hof kommune har mottatt midler for å starte med frisklivstiltak for voksne.

Vi starter opp frisklivskurs med tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning og grupper knyttet til temaer som

-          Fysisk aktivitet

-          Kosthold

-          Tobakk

-          Psykisk helse

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivsendring. Det er også mulig å ta direkte kontakt.

Kurset som går over 12 uker koster kr 350,-.

Vi samarbeider med Holmestrand og Andebu og internt ansatte for å få til gode tjenester i oppstartsfasen.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator og fysioterapeut Grethe Hyllseth for nærmere opplysning.

Vi holder oppstartsmøte på Veset Bo- og Aktivitetssenter onsdag 01.02.2017 kl. 18.00.

Tlf: 33095113. E-post: grethe.hyllseth@hof.kommune.no

Besøksadresse: Veset Bo- og Aktivitetssenter, fysioterapiavdelingen, Thorshaugveien 45,3090 Hof.
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom