Administrativ organisering

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen.

Den administrative ledergruppen i Hof kommune består av sektorleder for helse og omsorg, sektorleder for teknikk, kultur og utvikling, rektor for Hof skole, økonomisjef, rådgiver skole og barnehage og rådmannen. I tillegg møter følgende fast i ledermøtet en gang i måneden: NAV leder, styrer for Hof og Eidsfoss barnehager og rådgiver personal.

Rektor for Nord Jarlsberg kulturskole rapporterer direkte til rådmann og har faste møter med rådmann.

Det er møter ca hver 6 uke med alle virksomhetsledere i kommunen.  
 

Hof kommunes rådmann er Thor Smith Stickler. 

Mobiltlf: 918 28 793 eller epost: thosm@holmestrand.kommune.no

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom