Rådmann

Den administrative ledergruppen i Hof kommune består av sektorleder for helse og omsorg, sektorleder for teknikk, kultur og utvikling, rektor for Hof skole, økonomisjef, rådgiver skole og barnehage og rådmannen. I tillegg møter følgende fast i ledermøtet en gang i måneden: NAV leder, styrer for Hof og Eidsfoss barnehager og rådgiver personal.

Rektor for Nord Jarlsberg kulturskole rapporterer direkte til rådmann og har faste møter med rådmann.
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen.

Hof kommunes rådmann er Thor Smith Stickler.           

Rådmannskontoret
Adresse: Hofslundveien 5, 3090
Telefon: 33 05 95 00
Mobiltelefon:

918 28 793

   
E-post:

Thor Smith Stickler

 

 

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom