Politisk organisering

Hof kommune er organisert med 3 utvalg som innstiller til kommunestyret. Det er formannskapet, utvalget for helse, kultur og oppvekst, samt utvalget for teknikk, landbruk og miljø. Formannskapet har også et administrasjonsutvalg, som tiltres med to av de hovedtillitsvalgte. Utvalget for TLM er også planutvalg etter plan- og bygningsloven.

Kommunestyret har 17 medlemmer.

Formannskapet har 7 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets medlemmer.

Utvalget for helse, kultur og oppvekst, samt utvalget for teknikk, landbruk og miljø har begge 7 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Politisk organisasjonskart
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom