Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget avholdes mandag den 11. september 2017.  Det skal da velges representanter  for perioden 2017 – 2021. 
Stemmegivning til stortingsvalget kan skje ved forhåndsstemmegivning eller ved stemmegivning på valgdagen.
Stemmegivning til sametinget må skje som forhåndsstemmegivning i kommuner med et antall manntallsførte samer under 30.

Nye Færder kommune – (Tjøme og Nøtterøy kommuner) – skal ha kommunestyrevalg den samme dagen som det velges representanter til storting og sameting.


 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom