SFO - oppsigelse / endring av plass

Foresatte kan si opp plassen eller foreta endringer i SFO med 1 mnd. skriftlig varsel, men innen den 1. i hver mnd. Ved oppsigelse etter den 1. i mnd. må foresatte betale for resten av måneden. 

Plassen i vårsemesteret ikke sies opp eller endres med virkning etter 30.04 eller i høstsemesteret med virkning før 1.september. I tilfelle dette forekommer vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni/september måned.

Oppsigelsen kan enten sendes til:

    Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof

    Vår digitale link 

    Astri Bryde, leder SFO    e-post

 

 

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom