Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern etter § 9 og tilsyn etter § 13 (Særskilte brannobjekt) i brann- og eksplosjonsvernloven  ivaretas ved kjøp av tjenester fra Kongsberg brann- og redningstjeneste.

Skjemaer

Søknad om handel med pyroteknisk vare

Melding om overnatting  - pdf-versjon

Melding om arrangement / midlertidig bruksendring

 

Kontaktperson

Avdelingsleder forebyggende Erik Rognli, tlf 32 86 67 28 / 481 66 567

Utskrift av skjemaet kan sendes Kongsberg kommune v/ brannsjefen, Pb 115, 3602 KONGSBERG eller pr e-post  til Kongsberg kommune, gjerne med kopi til kontaktperson.

 

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom