Lokaler og anlegg - kommunale

Hof kommunes bygninger og arealer har stor verdi. Verdi i form av kapital, men også som arenaer for utvikling av nærmiljøene, sosialt samvær og fysisk aktivitet.

Hensikten med dette reglementer er å sikre at disse verdiene forvaltes på en måte som sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Videre er det viktig å klargjøre vilkårene og hvilke forventingen som stille for utleie.

Dersom du har behov for å leie av kommunens utleieobjekter skal du kunne henvende deg på et sted, nemlig sentralbordet i kommunen. Unntak fra dette vises i oversikten over utleieobjekter. Sentralbordet er ikke bemannet hele døgnet, så det er nødvendig med litt planlegging.

Du finner reglementet og oversikter over gir alle utleie objekter, priser og spesielle betingelser for leie i reglementet i høyre meny.

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom