Veilys

Kommunen har ca. 13 km med veilys eller gatelys langs kommunale veier. For fylkesvei og riksvei deles ansvaret mellom kommunen og Statens Vegvesen. Veilys utvides og rehabiliteres i takt med utbygging og kommunestyrets bevilgninger.

Hof kommune har ansvaret for veilys på kommunale veier, samt en del fylkesveier

Veibelysning er i første rekke motivert ut fra hensynet til sikkerhet, trafikkavvikling, estetikk og trivsel. Belysningen skal medvirke til at trafikantene får tilstrekkelig synsinformasjon i mørket. Ved at veibelysningen gir et godt og funksjonelt lys, vil dette også øke trygghetsfølelsen på stedet.


Veilyset på om dagen?
Av og til står veilysene på om dagen. Det kan virke som sløsing at veilysene står på i dagslys, men det gjøres for å sjekke om lysene virker. Veilysene inspiseres jevnlig for å kontrollere pærer og lignende.

Fra 01.01.2016 er det Skagerak Elektro som skal vedlikeholde veilys også på de kommunale veiene for Hof kommune.

Her kan du melde fra om feil på veilys
Melding om feil på veilys sendes til Skagerak Elektro, benytt linken under for å komme til nettsiden. 

 

Veitype Vei nr Lenke til siden

Riksveier og fylkesveier

FV 32
FV 35
FV 312 - Grenneslinna
FV 319 – Hanekleiva
Skagerak Elektro

   

Kommunale veier og fylkesveier for øvrig

   

Alle øvrige veier som ikke er private

FV 876 – Vassåsveien
FV 877 – Haslestadlinna
Fv 880 - Herstadveien

   

 

Skagerak Elektro

 

Du kan fortsatt melde feil på veilyset til kommunens sentralbord på

tlf. 33 05 95 00 eller på e-post.

 

 

 

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom