Kartportal for 12 kommunesamarbeidet i Vestfold

Kartportalen inneholder standard kart og mange typer temakart.

Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Det finnes mer informasjon om dette i brukerveiledningen.

Første gang kartportalen startes gis det mulighet for automatisk nedlasting av tilleggsprogram.

Dette gir bedre grafikk og utskrifter.

Enkelte pc'er kan ha problem med nedlastingen av tilleggsprogrammet og bør velge denne linken.Viktig informasjon
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Start kartportalen